Easter Course 2015 Málta

Amint az már 30 éve hagyománnyá vált, idén is megszervezésre került az Easter Course. Idén Málta adott helyet az egyhetes rendezvénynek. Az Easter Course szervezője, pedig nem más, mint a European Fellowship of Christian Youth ifjúsági ernyőszervezet.

Easter Course 2015 Málta

Az Easter Course, amint az a nevéből is kiolvasható, minden évben a Húsvéti hét köré szerveződik, ahol lehetőség adódik Európa különböző keresztyén ifjainak egy héten keresztül együtt lenni, ráhangolódni a Húsvétra és legfőképpen megismerkedni a más kultúrabeli szokásokkal. A szórakozáson és együttléten kívül, tartalmas előadásokon vehettek részt a fiatalok, amit a hat tagú szervező csapat állított össze, aminek idén én is tagja lehettem. Ami a résztvevőket illeti, 9 ország képviseltette magát, összesen 28 fiatal. Nagyon jó társaság gyűlt össze, a hét folyamán sor került mindenki szervezetét bemutatni, valamint a húsvéti szokásainkat megosztani egymással. Mivel idén Málta adott helyet a rendezvénynek, természetesen a városlátogatás sem maradhatott ki, valamint a helyi szokások és kultúra megismerése is színesebbé tette az ottlétünket.

Easter Course 2015 Málta

A húsvétot a máltai hagyományoknak híven ünnepeltük, lehetőségünk volt elmenni a nagypénteki körmenetre, valamint vasárnap tojásvadászatot rendeztünk. Tartalmas és lélekfeltöltő hétre tekinthetek vissza, ahol az új barátokon kívül, különböző kultúrák szokásaival ismerkedhettem meg, valamint amint ez minden nemzetközi rendezvény után szokott, gazdagodott a külföldi szókincstáram. Hálát adok az Úrnak, hogy ilyen lehetőségek adódnak, és hogy átadhattam a tudásom több európai fiatalnak, akik ujjongtak a rendezvény során és ígéretet tettek, hogy valamilyen formában találkozunk még! Saħħa 2016!

Easter Course 2015 Málta

Tóth Alíz