dr. Musnai László bibliakutatóra emlékeznek

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára 2017. május 9-én, este 18 órától megemlékezést szervez dr. Musnai László lelkész, bibliakutató, művelődéstörténész elhalálozásának 50. évfordulójára. 

Musnai László (1888, Székelykövesd – 1967, Nagyenyed) középiskoláit a székelyudvarhelyi Ref. Kollégiumban, a teológiát Kolozsváron végezte (1910), majd a következő tanévben Berlinben folytatott bibliai stúdiumokat. 1913-ban Kolozsváron teológiai magántanári vizsgát tett. 1914-ig Marosszentimrén, azt követően Tekén volt lelkipásztor, az I. világháború alatt katonalelkészként szolgált az olasz fronton. Az 1917–18-as tanévben a bécsi és a berlini egyetemen képezte tovább magát. 1928-ban Debrecenben teológiai doktorátust szerzett. 1933-tól Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban volt vallástanár. Rá hárult a református lelkészjelöltek nagyenyedi gyakorlati képzésének irányítása, igazgatóként ő állt az 1940–45 között Nagyenyeden megszervezett Református Teológiai Kar élén is.

A Szentírás nyelveinek szakértőjeként haláláig részt vett a Magyar Bibliatanács Bibliafordító Szakbizottságának munkájában. Exegetikai kutatásainak fő területe a jánosi iratgyűjtemény volt. Önálló kiadványokban feldolgozta a legfontosabb a magyar bibliafordítások történetét, több kiadványa és szaktanulmánya jelent meg a református művelődés köréből. Gazdag magyar bibliagyűjteményét a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára, kézirati hagyatékát a Református Egyházkerület Levéltára őrzi.

dr. Musnai László bibliakutatóra emlékeznek

Forrás: Protestáns Teológiai Intézet