Doktori felvételi a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.)

 

Jelentkezni lehet 2015. június 30-ig az alábbi témákra:

 

PhD – témák a 2015/2016-os évre

Ószövetség:  

A babiloni fogság

Az Ószövetség arám részei

Újszövetség:

Jakab levele és a bölcsességi irodalom

Rendszeres teológia:

A homoszexualitás értékelése keresztyén szempontból

Mítosz vagy valóság? A Szentírás értelmezése a modern magyar nyelvű teológiában.

Vallástörténet:

Mártíromság az iszlám teológiában.

Egyháztörténet:

A prágai Komenius Evangélikus Teológiai Kar és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

Gyakorlati teológia:

Az apokaliptikus bibliai egységek homiletikuma

 

Felvételi időpontja: 2015. augusztus 24-én

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére

 

Jelentkezni lehet 2015. június 30-ig.

 

ThDr. – témák a 2015/2016-os évre

 

Ószövetség: 

Narratív stílus az Ószövetségben

Újszövetség:

A himnuszok szerepe a Jelenések könyvében

Rendszeres teológia:

Munka, gazdasági erő, pénz és pénzügyi stabilitás

Tudományos teológia és keresztyén hit – ellentét vagy folytonos elem?

Vallástörténet:

Vallás és ember (homo religiosus)

Egyháztörténet:

Ellenreformáció és katolikus megújulás egy térség életében a 17. század második felében

Gyakorlati teológia:

A lelkészi identitás

 

 

Felvételi időpontja: 2015. augusztus 24-én