Díszdoktori cím Fazakas Sándornak

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorát, dr. Fazakas Sándor teológiai tanárt a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara díszdoktorrá avatta.  Az eseményre Kolozsváron a BBTE Farkas utcai főépületének Aula Magna termében került sor.

Díszdoktori cím Fazakas Sándornak

Az ünnepélyes megnyitót követően dr. Lukács Olga, a Tanárképző Kar dékánja méltatta a Marosvásárhelyen 1965-ben született Fazakas Sándort, aki folytatta édesapja hivatását, ugyanis 1984-ben a kolozsvári protestáns teológiára iratkozott be. Egy évet a nagyszebeni német nyelvű szász-evangélikusoknál tanult. Viszontagságos körülmények között családjával együtt áttelepedett Magyarországra és a Debreceni Református Hitttudományi Egyetemen fejezte be tanulmányait 1991-ben.

Díszdoktori cím Fazakas Sándornak

Egy évvel később Milotán lett lelkipásztor, majd 1995-től jelen pillanatig Hosszúpályiban. Lelkészi kinevezésével párhuzamosan 1995-től a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola óraadó tanára, 1996 óta pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékén tanít, 2004-től professzor. 2001-2003 között az egyetem rektorhelyettese, 2005–2011 között pedig az egyetem rektora volt, jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskola vezetője.

Díszdoktori cím Fazakas Sándornak

„Írásaiban, előadásaiban olyan témákat tárgyal, amelyek személyes meggyőződései, hitvallásai is, s ezáltal meghatározó hatással van mind a nyolc magyar református teológia hallgatóira, a református lelkészekre” – hangzott el dr. Lukács Olga dékán méltatásában.

 

Somogyi Botond