Digitalizálási munka a Könyvtárban – Pályázati beszámoló – BGA 2017

Egy korábban megkezdett projekt folytatásaként a 2017-es évben is újabb digitális tartalmakkal sikerült bővíteni a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának digitális archívumát. A digitalizálást a BGA Zrt. pályázati támogatása tette lehetővé. A munkát az Protestáns Teológiai Intézet diákjai végezték ösztöndíjszerződés keretében, és dr. Balogh Csaba professzor koordinálta. A feldolgozott dokumentumok elsősorban a Teológiai Intézetben folyó oktatási, nevelési munkát segítik, de a jelenleg feldolgozott anyagban elérhető az Erdélyi Református Egyházkerület Névkönyv-sorozata is, amely egyházközségek, egyházmegyék, kutatók számára is hasznos forrásanyaggal szolgál.

A digitalizált anyag elérhető a Digitális archívumban.

Köszönjük a BGA Zrt.-nek a támogatást, a feldolgozóknak pedig az eredményes munkát!

Digitalizálási munka a Könyvtárban – Pályázati beszámoló – BGA 2017