Dicsérjétek az Urat! – megújult Maksa református temploma

Megújult Maksa református temploma, amelynek hálaadó istentiszteletére november 5-én gyűlt össze az ünneplőbe öltözött gyülekezet apraja nagyja.  

Megújult a templom tetőzete, kicserélték a nyílászárókat. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Zsolt 148, 1-14 verseit olvasta. „Dicsérjétek az Urat” – szól a zsoltár hangja többször is, amelyet a püspök a Szentírás legcsodálatosabb himnuszának nevezett. Ebben a zsoltáros az emberi dicséretet három szintre emelve tárja elénk. Elsősorban Isten jelenlétének érzékelését hangsúlyozza, hiszen ahhoz, hogy dicsérjük, éreznünk kell Őt, a természetben felismerve a hatalmát, bölcsességét. A teremtett Földnek ugyanis Ő az alkotója, az Ő nevéhez fűződik a rend. Isten dicsőítésének második, magasabb szintje azt hangsúlyozza, hogy Istent akkor is dicsérjük, amikor nem minden szép és jó, amikor a teremtett rend felborul. A zsoltár harmadik szintjén a zsoltáros egy emelkedett pillanatból ránt vissza a Földre, és arra buzdít, hogy Istent itt és most, a Földön dicsérjük, hálát adva azért, amit értünk itt tett.  

Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese hangsúlyozta, a templom újításáért szóló kérés leadása csak az első lépés volt, a célba éréshez reakcióra is szükség volt, olyan emberekre, akik érdeklődéssel fordultak az ügy felé. Az elmúlt időszakban megújult építmények lehetőséget adnak a biztonságos munkavégzésre, a lelki értékek továbbítására – egészítette ki.  

A hálaadó istentiszteleten az úrvacsora sákramentumát is kiosztották. 📸 Kiss Gábor

Ferenczi Zoltán maksai lelkipásztor elsősorban a gyülekezetnek köszönte meg az adományokat, amelyekkel a templom tetőszerkezetét és ablakait megújíthatták. Ugyanakkor köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, a helyi tanácsnak, illetve Kovászna megye tanácsának, akik segítségével a parókia és imaterem is megújulhatott. A támogatások mellett a közösség akarata és munkája eredményeképpen egy gyülekezeti konyhát is ki tudtak alakítani, illetve sikerült a templom éjszakai világítását is megvalósítani.  

„A szükséges támogatások mellett egy templom megújulásához szükséges a múlt iránti hűség és a jövőbe vetett hit” – fogalmazott Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka. Maksa történelmi múltját felidézve hozzátette, egészen a 17. századtól adott helyet a település a háromszéki gyűléseknek, ahol a székelyek sorsát megtárgyalhatták. Maksa népe ugyanakkor a jövőbe vetett reménységet is táplálja, egészítette ki, hiszen bizonyára azért újítottak templomot, hogy annak fénye az elkövetkezőkben Isten dicsőítésére buzdítsa a falu lakóit. 

A hálaadó istentiszteletre ünneplőbe öltöztek a gyülekezet fiataljai is. 📸 Kiss Gábor

Németh Csaba, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye főgondnoka ünnepi beszédében az egység megőrzését hangsúlyozta, hiszen az egész Kárpát-medencében iskolák, óvodák, templomok újulnak meg az anyaország támogatásának köszönhetően. Ezek az épületek megújulnak, de a legfontosabb a megmaradásunk érdekében, hogy ezekbe életet vigyünk – bátorított. 

Tóth László csíkszeredai főkonzul elmondta, a régi időkben a templomok jelentették az élet központját, és nem csak azért, mert a települések középpontjában épültek, hanem főként az általuk képviselt keresztyén tanítás és értékrend által. Ezzel szemben napjainkban egyre többször halljuk, hogy az európai keresztény értékrendre már nincs nagy szükség, a templomok sem azt szolgálják, amire rendeltettek, funkcióik megváltoztak. „Éppen ezért a magyar kormány az egész Kárpát-medencére kiterjedő egyháztámogatásokkal a történelmi magyar egyházak által képviselt értékrend mellett kötelezte el magát” – hangsúlyozta. Ezen támogatások befogadásához ugyanakkor arra termett közösségre is szükség van, így a felújított templom a gyülekezet erős hitének a tanúsága is. 

„Felgyorsult körülöttünk a világ, és mi megtanultunk élni benne. Olykor azonban szükségünk van megállni, szükség van az ilyen ünnepekre, mint a mai, amikor időt fordítunk a hálaadásra. Ugyanakkor az is fontos, sőt szükséges, hogy templomaink tükrözzék közösségeink erejét” – szólt az egybegyűltekhez Nagy Zoltán, Kovászna megye képviseletében. 

A hálaadó istentiszteleten Badi Gyula, Maksa alpolgármestere is köszönetét és háláját fejezte ki az elvégzett munkálatokért, ezt követően Oláh Badi Alpár, Kanyó Katalin és Kis Linda Laura zenés műsora színesítette az ünnepséget.