Dél-Erdélyi Régiós Nőszövetségi Találkozó Búzásbocsárdon

Isten kegyelméből október 3 -án Búzásbocsárdon szerveztük meg a Dél-Erdélyi Régiós Nőszövetségi Találkozót, ahova három egyházmegye, Brassói, Hunyadi és Nagyenyedi asszonyai  gyűltek össze.  A találkozón közel 150-en vettek részt. Igét hírdetett Nt. Dr. Gudor Botond a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese.

Dél-Erdélyi Régiós Nőszövetségi Találkozó Búzásbocsárdon

Az egybegyűlteket Boros László Búzásbocsárd lelkipásztora és felesége Boros Erzsébet a Nagyenyedi Nőszövetség elnöke köszöntötte.  A találkozón részt vett Borsos Melinda az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségi elnöke is. Az Istentisztelet és köszöntések után Borbándi Erika, a Dél-Erdélyi Régió Nőszövetség elnőke konferálta a találkozó eseményeit.

Előadást tartott László Judit zenetanárnő Székelyudvarhelyről a „Psalmus  Hungaricus” zsoltárról, majd ezt követően Nt. Bartos Károly komollói lelkipásztor előadását hallgattuk „A férfi lélek sajátosságairól- férfi szemmel”.

Dél-Erdélyi Régiós Nőszövetségi Találkozó Búzásbocsárdon

Az  élménnyel dús napot ebéddel és tombolázással zártuk. Távozáskor minden vendég ajándékot kapott, amit  a búzásbocsárdi asszonyok készítettek erre az alkalomra. Köszönjük a búzásbocsárdi gyülekezet  dolgoskezű asszonyainak a sok munkát és a meleg vendégfogadását.

 

Boros Erzsébet