Információk d. dr. Pap Géza temetésével kapcsolatosan

Szomorú szívvel értesítjük az Erdélyi Református Egyházkerület lelkipásztorait, hogy d. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke 2018. november 13-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. november 17-én, szombaton 12 órától lesz a Farkas utcai templomból. A gyászoló család 11 órától fogadja a részvétnyilvánítókat. Arra kérjük az EREK lelkipásztorait, hogy palástot viselve vegyenek részt a temetési szertartáson. A család a koszorúmegváltás összegét a Kolozsvári Református Kollégium javára ajánlja fel. Távolról érkező lelkipásztorok számára parkolási lehetőséget biztosítunk, az autókat az Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium és az Apáczai Csere János Elméleti Líceum udvarán van lehetőség hagyni. A gyászistentisztelet után d. dr. Pap Gézát a házsongárdi temetőben helyezzük örök nyugalomra.

D. dr. Pap Géza temetésével kapcsolatos tudnivalók