Csernáton adott otthont az egyházmegyei ifjúsági előadók találkozójának

Már hagyománnyá vált, hogy évente legalább egyszer az Erdélyi Református Egyházkerület Egyházmegyei ifjúsági szakelőadói három napot együtt töltenek valahol Erdélyben, amikor kiértékelik az elmúlt évet és megtervezik a következőt. Az idén a háromszéki Csernátonra esett a választás, ahol nem csak az elmúlt egy évet, hanem az elmúlt négy évet értékelték az ifjúsági előadók. Négy évvel ezelőtt ugyanis elindult az a folyamat, amikor az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, majd Közgyűlése is kimondta, hogy az Erdélyi IKE az Egyházkerület ifjúsági szövetsége. Ettől a pillanattól kezdve elindult a konkrét újraszerveződés és az egyházmegyei ifjúsági munka megszervezése. Ugyanakkor négy évvel ezelőtt találkoztak először ilyen formában az ifjúsági szakelőadók. Attól kezdve, párhuzamosan elindult egy akkreditált lelkésztovábbképző is, amely Inspirációként vált ismerté, de az igény azt jelezte, hogy ezt a jellegű tervezőt is meg kell tartani.

A négy év alatt sok minden történt, többek között két Válts irányt! IKE Fesztivál, amely egyesíti a területi munkákat, egy közösségi együttlétben. Időközben rengeteg programra, megyei találkozóra, munkatárs- és vezetőképzőre is sor került. Több helyen az időközi váltásoknak és választásoknak köszönhetően ifjúsági előadók és IKE elnökségek is cserélődtek. 

Csernáton adott otthont az egyházmegyei ifjúsági előadók találkozójának

A kiértékelő szerint az irány jó: ha a 2014–2018 közötti időszakra visszatekintünk, kiderül, hogy az akkor meghatározott misszió-víziót sikerült megvalósítani. Akkor a következőkre fektettük a hangsúlyt: 

1. Az egyházmegyei struktúra megvalósítása és megerősítése

2. Az IKE-brand kiépítése, az arculat és kommunikáció erősítése, amely által a fiatalok elköteleződnek az IKE és a református egyház mellett.

3. Önkéntesek foglalkoztatása.

4. Monitoring: az Egyházkerület területén zajló ifjúsági munka megfigyelése és folyamatos segítése, főleg az egyházmegyei és helyi programok színvonalának megalapozása, segítése.

5. Rendezvények szervezése

6. Segédanyagok kiadása, amely a helyi, megyei, országos szinteken is használhatóak az ifjúsággal való foglalkozáskor. 

Az idei ifjúsági előadók találkozóján résztvevők a 2018–2021-es időszakra a következő célokat tűzték ki:

1. Célcsoportok megszólítása és a kommunikáció továbbfejlesztése, erősítése.

2. Személyes kapcsolatok kiépítése.

3. Református intézményeinkkel való szoros együttműködés. Főleg a református kollégiumokra kiterjedő oktatás jellegű programok, előadássorozatok.

4. Elköteleződés erősítése.

5. Naprakész adatbázis, amely nem csak a jelenlegi ifjúság képét adja, hanem a következő három évben konfirmációi előkészítőre jelentkezőkét is. 

A tervezésen és kiértékelésen túl előadást tartott Ruszka Sándor IKE-elnök, Helyzetképünk jövőképecímmel, illetve Bartos Károly lelkipásztor különböző játékokat hozott, amely bővítette az ifjúsági előadók tudástárát, ugyanakkor fejlesztette képességeiket és hosszas beszélgetéseket indított el. Az ilyen jellegű találkozókon fontos az egymásra figyelés és a kikapcsolódás, ezért quiz és teke estet is szerveztünk a program után. 

Összességében elmondható, hogy ez volt a legjobb hangulatú egyházmegyei ifjúsági szakelőadók találkozója, amely egyben jelzi, hogy a csapat egyre jobban érti egymást, könnyedén tud együtt dolgozni és egyben megvalósítani az IKE és az Egyházkerület ifjúsági vízióját.  

 

Tussay Szilárd