Csendesnapokkal indították az új félévet a teológusok

A hagyománynak megfelelően félévközi csendesnapokon gyűltek össze a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanárai és diákjai, bibliaórákból, érdekes előadásokból, az együtt töltött időből merítve erőt, lendületet az újabb félév kezdésére. A február 15–16-án zajló esemény fő témái ezúttal a konfliktuskezelés, az együtt munkálkodás és az unió voltak.

Csendesnapokkal indították az új félévet a teológusok

 „Ez egy ősi hagyomány. Vendég előadók érkeznek, és az igei keret is megvan, reggel és este bibliaóra, áhítat, zárásként pedig a megszokott szeretetvendégség, amely jó hangulattal indítja a következő félévet” – foglalta össze a rendezvény lényegét Sógor Árpád ifjúsági lelkipásztor, szervező. Hozzátette: a csendesnapokból merített lendületet látva szorgalmazná, hogy más teológiákhoz hasonlóan tanévkezdéskor és esetleg félévek között is szervezzék meg az eseményt, vagy akár más helyszíneken, kirándulással egybekötve. Az ifjaknak azonban nehéz az érdeklődését felkelteni és lekötni – mutatott rá a lelkipásztor. „Több éve szervezem, és sajnos nem mindig pozitív élménnyel. Nagyon jó előadók jönnek el, egyes témák kiváló szakértői, és megrendítő azt látni, hogy még ez sem tud kizökkenteni egyeseket a fásultságból, közömbösségből. De próbálom a pohár másik felét látni: sokan részt vesznek, kérdések is megfogalmazódnak, a bátrabbak fel is teszik őket, és ennek örülök.”

Csendesnapokkal indították az új félévet a teológusok

Az előadók személyére, témákra a diákságtól érkeznek a javaslatok, amelyeket a tanári kar megvitat, majd kiválasztja a meghívottakat. Az előadások az unitáriusok rendezvényével párhuzamosan folynak, az utolsó pedig közös. „A teológusoknak szól mint közösségnek, gyülekezetnek. Áhítatokon, előadásokon, bibliaórákon gyűlünk össze, majd a tanárokkal közös vacsorával zárjuk ezt a másfél napot. Számunkra ez feltöltődés, a közösség gyakorlása” – vallja az egyik résztvevő teológus.

A nyitó áhítaton Sógor Árpád a Házasság hetére reflektálva az 1Móz 2,18–25 alapján szólt az egybegyűltekhez. Rámutatott: játékosan nézve, a hétvége témái is mind köthetőek a házassághoz, hiszen a házastársi kapcsolatban a konfliktuskezelés, az együtt munkálkodás és az unió egyaránt jelen vannak. A lelkipásztor felhívta a figyelmet arra, hogy a Bibliából hasznos tanulságokat vonhatunk le a házassággal kapcsolatban: Ádám szoros kapcsolatban volt az Úrral a bűneset előtt, Istenre bízta, hogy párt adjon neki, Évában pedig felismerte ezt az ajándékot. Ennek ma is fontos vonzata, hogy párunkra, a minket körülvevő emberekre Isten ajándékaiként tekintsünk, legyünk hálásak értük. A hollywoodi modellel ellentétben a Biblia azt tanítja: te légy a megfelelő ember társad számára, Krisztust utánozva járj szeretetben, döntéseidet így hozd meg, és ne a társba, hanem az Úrba vesd reménységed. Ha pedig nem működik a kapcsolat, nem mással, hanem egymás mellett kell újrakezdeni.

Csendesnapokkal indították az új félévet a teológusok

Barnóczki Anita, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára a konfliktuskezelésről tartott előadást. Rámutatott: konfliktuskerülő életet élünk, félünk a konfrontációtól, de a konfliktusokat tanulási lehetőségként is lehet értelmezni. A konfliktus maga egy ütközés, amelynek során igények, szándékok, törekvések, érdekek kerülnek szembe egymással, és legtöbbször magunkat latjuk áldozatnak. Ezek az ütközések, akadályozások kibékíthetetlen helyzeteket hoznak létre, viszont amíg a valódi okokat és indítékokat nem fedem fel, addig a megoldást sem találom meg. A „ki a hibás?” gondolkodásmód nem vezet sehova; a „mi történik?” kérdés hozza el a megoldást – hangzott el. Az előadó a továbbiakban a konfliktusok formáit és fajtáit szemléltette, majd kijelentette: a konfliktus körfolyamat, nem fejeződik be magától soha, csak cselekvéssel, megoldással, saját szerepünk és felelősségünk felismerésével és vállalásával.

Csendesnapokkal indították az új félévet a teológusok

Az alkalmat Kovács István egyházkerületi diakóniai előadótanácsos zárta áhítattal. Az 1Kor 2,6–9 alapján elmondta, csupán keresztyén erényekkel, hűséggel, kitartással, ragaszkodással juthatunk közel Isten bölcsességéhez, Jézus szenvedéséhez, megváltásunkhoz. Azonban felhívta a figyelmet arra, hogy hatalmas a különbség a magunk dicsőségének keresése és a hűséggel elvégzett szolgálat között, az Úr Jézus megismerése pedig nem csupán életpályájának, a tudományos magyarázatok ismeretén múlik, hanem a földről nem látható világba való bepillantás által történik – ez a tudomány és bölcsesség közötti valódi különbség.

Csendesnapokkal indították az új félévet a teológusok

A rendezvény második napja bibliaórával indult, majd Kányádi György nagygalambfalvi lelkipásztor és Vetési Nándor kántor tartott előadást saját tapasztalataikra alapozva, A kovácsból lett lelkész és a színészből lett kántor együtt munkálkodása a gyülekezetépítésben címmel. A délután folyamán Sógor Csaba lelkipásztor, európai parlamenti képviselő Quo vadis, Europa? címmel beszélt az unióról, az egyház szerepéről, jövőről. A csendesnapot áhítat és szeretetvendégség zárta.

           

Berekméri Gabriella