Csapatépítő tábor a küküllői egyházmegye fiataljainak

A Küküllői Református Egyházmegye IKE Szövetség elnökségének elszánt tervei közé tartozik egy aktív munkatársi csapat kialakítása, akik feladata a kapcsolattartásban, az elnökség munkájának segítésében és az egyházmegyei rendezvények szervezésében nyilvánulna meg.

Ez a cél beteljesedni látszik, ugyanis szép lassan körvonalazódik egy ütőképes csapat kialakulása.

Mindez köszönhető főként a már két alkalommal megrendezett munkatársképző tábornak is, melynek második felvonásán vehettek részt a hétvégén az egyházmegye önkéntes fiataljai.

2016. március 11-13-án, a parajdi Urbán Andor Konferencia Központ adott otthont a ,,Csapatot építünk!” mottóra hallgató tábornak, melynek fő célja az összerázás volt.

Csapatépítő tábor a küküllőmenti fiataloknak

Az ifjúsági munka egy csapatmunka, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a potenciális munkatársak jól összekovácsolódjanak, és megtanuljanak csapatban dolgozni, illetve gondolkodni.

A három nap alatt különböző játékos feladatok vártak a fiatalokra, amelyeket Lukács Vilmos István kutyfalvi lelkipásztor vezényelt le. A sűrű és interaktív program mellett szórakozásra is volt lehetőség, ugyanis mindkét este egy-egy zenekar biztosította a jó hangulatot: az első napot a Bányai Borbála és Bíró Hunor páros zárta, míg a másodikat az AFTER 5 együttes.

A harmadik nap program szempontjából kissé eltért az előző kettőtől: a reggel folyamán a ,,III. Váltst irányt! – IKE fesztivál”  került bemutatásra Sütő Alpár Barna programkoordinátor által, aki a könnyebb áttekintés érdekében a SWOT analízist használta fel eszközként a bemutatáshoz (ezáltal a fiataloknak lehetőségük adódott e módszer elsajátításához is).

 Ezt követően részt vettünk a frissen restaurált parajdi templomban tartott Istentiszteleten.

A tábor záró mozzanata az éves Egyházmegyei IKE Közgyűlés volt. Immár egy év telt el az egyházmegyei IKE elnökség megválasztása óta, így beszámolhattunk az eddigi munkáinkról, illetve a jövőbeli terveinkről. Az alakuló közgyűléshez viszonyítva előrelépés történt, mivel jelen esetben jóval több gyülekezet képviseltette magát, mint előzőleg, pontosabban 21. Viszont ez még mindig kevésnek számít, ha összevetjük ezt egyházmegyénk gyülekezeteinek számával.

Mindezek mellett külön köszönet jár a kibédi Dósa húsfeldolgozónak a termékbeli hozzájárulásért, illetve minden gyülekezetnek és lelkipásztornak a fiatalok anyagi támogatásáért.

 

Makkai Zsigmond Loránd, egyházmegyei IKE elnök