Budapesten ülésezett a Magyar Református Egyház Közös Zsinata

2023. július 13-14. között került sor Budapesten, a Ráday Házban a Magyar Református Egyház Közös Zsinatára. A kétnapos tanácskozás első napján a megnyitót követően a házigazda Dunamelléki Református Egyházkerület mutatkozott be, majd kulturális műsorra került sor, melyben Pál István „Szalonna” és bandája kárpátaljai népdalok és táncok mellet egy kalotaszegi táncrendet mutatott be.

Másnap került sor a Zsinat tényleges munkájára. Az ülés úrvacsoraosztásos istentisztelettel vette kezdetét, amelyen Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét az 1. Tim 4,4–11 alapján. Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntötte a Zsinat tagjait, majd a Generális Konvent ügyvezető elnökének beszámolójával folytatódott az ülés. Rákos Loránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspök helyettese ismertette azt az alkotmánymódosítás tervet, amely a Magyar Református Egyház tagsági reformját hivatott szolgálni. Ezen módosítás elfogadása után két új tagszervezet, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, illetve a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz. Az ebédszünetet követően Najla Kassab, a Református Egyházak Világszövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Semko Koroza, a Lengyel Református Egyház püspökének üzenetét egy munkatársa tolmácsolta a zsinati tagokkal. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke beszámolt az egyházkerületükben uralkodó helyzetről. A Magyar Református Egyház Közös Zsinatának Kárpát-medencei nemzetstratégiája kapcsán Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke kifejtette, hogy ez a kidolgozott nemzetstratégia az elméleti hátteret biztosítja az eddig végzett munkához. Időről időre át kell nézni, hogy mi a teendő, ugyanakkor minden stratégia annyit ér, amennyi megvalósul belőle – hangsúlyozta a püspök. Befejezésként a Magyar Református Egyház Közös Zsinata ünnepi nyilatkozatot fogadott el.

Az Erdélyi Református Egyházkerület képviselői a közös zsinaton.

Az Erdélyi Református Egyházkerületet a Magyar Református Egyház Közös Zsinatán Kató Béla püspök, Ambrus Attila főgondnok, dr. Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes, Tőkés Zsolt főgondnok, Czirmay Csaba Levente, Jakab István, Veress László, dr. Bekő István Márton és dr. Juhász Ábel lelkészi, Ősz Sándor, Nagy Péter és Veress Zsombor presbiteri képviselők, valamint Kiss Tibor előadótanácsos képviselték.