„Bölcsesség kezdete” – Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Konferenciája

Első alkalommal szervezte meg 2023. szeptember 22–23. között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) Diákpresbitériuma a Kárpát-medencei Protestáns Teológushallgatók Konferenciáját. Az eseményen a KPTI két hallgatója mellett tíz magyarországi fiatal előadó is részt vett, akik a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karáról, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről, a Sárospataki Református Teológiai Akadémiáról, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemről érkeztek Erdélybe.

A hétvégi találkozót dr. Kiss Jenő dékán 1Kir 3,1–15 alapján tartott áhítata nyitotta meg. Igehirdetése a konferencia idei mottójára is reflektált („Bölcsesség kezdete”). Ezt követően Telegdi István ifjúsági elnök, és Füstös Paul-Gabriel, a konferencia ötletgazdája köszöntötték a megjelenteket. A programismertetést követő szünet után, a délelőtti szekcióban egyháztörténeti előadások hangzottak el. Délután két tömbbe sűrítve gyakorlati-, rendszeres- és biblika-teológiai előadásokat hallhattak az érdeklődők. A három szekció előadásait Birizdó Szabolcs-Mihály moderálta. A szombati napot városnézés zárta.

 

Vasárnap reggel dr. Kiss Jenő professzor vezetésével istentiszteletre hangoló lelki alkalmon vettek részt a KPTI hallgatói és a konferenciára érkezett vendégek. A barátságos légkörben zajló programon számos hivatással, valamint a teológushallgatói identitással kapcsolatos kérdés került terítékre. A délelőtti akadémiai istentiszteleten dr. Péter István, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának intézetigazgatója szolgált. Istentisztelet után hagyományhoz híven a hallgatók és a tanárok közös, kávézással egybekötött beszélgetésen vettek részt az udvaron. Ezután az előadók és a szervezők kiértékelték a konferenciát, megosztották egymással élményeiket, reflexióikat. Az ebédet búcsú, és a konferenciára anyaországból érkezettek hazaindulása követte.

Az első Kárpát-medencei Református Teológushallgatók Konferenciáján kilenc református és három evangélikus felekezetű hallgató vett részt. Négy egyháztörténeti, négy gyakorlati-teológiai, három biblika-teológiai és egy rendszeres teológiai előadás hangzott el. Az előadásokat rövid vita, illetve kérdéseknek szánt idő követte. A két és fél napot az egymás személye és kutatási témája iránti őszinte érdeklődés lelkülete hatotta át.

A szervezésért illesse hála a KPTI Hallgatói Önkormányzatát és az intézmény vezetőségét. Köszönjük mindazoknak, akik megosztották az érdeklődőkkel kutatási eredményeiket, és bízunk abban, hogy a konferenciával sikerül hagyományt teremteni. Ezért adunk hálát, és ezt kérjük a továbbiakban is szerető Istenünktől.

Az esemény programjához és az előadások tartalmi kivonataihoz ide kattintva lehet hozzáférni.