Bölcsek legyetek a jóban

Bölcsek legyetek a jóban…” Róm 16,19

 

Bibliaismereti Vetélkedő

 

Az utóbbi években a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet ad helyet a Bibliaismereti Vetélkedő egyházkerületi szakaszának, amelyre diákok és tanárok mindig lelkesen készülnek. Az ötödik osztályosok az újdonság iránti érdeklődéssel, a hatodikosok egy része már ismerősként tér vissza erre az alkalomra. A kísérő tanárok számára baráti találkozásokra és szakmai beszélgetésekre nyújt lehetőséget a vetélkedő.

Örömünkre szolgál az a tény, hogy a diákokban nem csökken az érdeklődés a vetélkedő iránt, bár komoly felkészülést igényel. Alapos bibliaismereti tudással rendelkeznek azok a diákok, akik az egyházmegyei szakaszon a legjobb eredményeket érik el.  Ők képviselik egyházmegyéjüket az egyházkerületi szakaszon, amely nemcsak verseny, hanem ünnep is. Mindig  nyitóáhítattal kezdődik a vetélkedő, amelyet idén is Gál Sándor lelkipásztor, tanügyi tanácsos tartott. Ezt követte az írásbeli próba, amelyen különböző típusú feladatokat kellett megoldjanak a versenyzők. Volt keresztrejtvény, kiegészítős feladat, igaz-hamis játékos feladvány és fogalmazás. Az utolsó feladat során a kis versenyzők nemcsak tudásukról számolhattak be, hanem bizonyságot tehettek hitükről, Istenbe vetett bizalmukról is. A megmérettetést szeretetvendégség és játékos feladatok követték, amelyeket teológus hallgatók vezettek.

Bölcsek legyetek a jóban

A finom ebéd alatt már fokozódott a feszültség, hiszen közeledett a díjazás időpontja. Az eredmények nagyon szorosak voltak, kis különbség választotta el a legjobbakat egymástól. Minden versenyző kapott emléklapot, az első három helyezett valamint a dicséretesek oklevelet és könyvcsomagot. A vetélkedőt Jenei Tamás lelkipásztor, a Pedagógiai Intézet igazgatójának áhítata zárta.

Az ötödikesek a visszatérés reményével búcsúztak, míg a hatodikosok kissé sajnálkozva, hogy számukra ebben a formában lezárult a versenyzés lehetősége. De majd jelentkezhetnek a nagyobbaknak szánt ökumenikus bibliaismereti vetélkedőre!

Bölcsek legyetek a jóban

Köszönjük mindazoknak, akik megszervezték a Bibliaismereti Vetélkedőt! Külön köszönet  Kállay Enikő vallástanárnőnek, aki  vállalta a házigazda szerepét, valamint Zongor Éva titkárnőnek, aki fáradhatatlanul gondoskodott a vetélkedő lebonyolításának feltételeiről!

Bölcsek legyetek a jóban

Isten áldja meg gazdagon a szervezők és résztvevők életét!

 

Simon Imola-Zsuzsánna vallástanár,

a Marosi Református Egyházmegye körvezetője