Betekintés az erdélyi református kollégiumok múltjába

ORATIO, STUDIO ET COLLECTIO. Az erdélyi református kollégiumok 400 éve címmel nyílt kiállítás a Marosvásárhelyi Vár múzeumépületében január 29-én. A Maros Megyei Múzeum Történeti Osztálya, a Haáz Rezső Múzeum és az Erdélyi Református Múzeum időszakos kiállításának célja, hogy megragadja az erdélyi kollégiumok történetében bekövetkezett változásokat, különös tekintettel az erdélyi gyűjteményezésben betöltött szerepükre.

📸 Kiss Gábor

Az esemény megnyitóján Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket: „Hányattatott sorsú régiókban kevés olyan több évszázadra visszanyúló és folyamatos történelemmel rendelkező intézményt találunk, mint az egykori egyházi kollégiumok.” Az igazgató elmondta, a kiállítás amellett, hogy körbejárja az erdélyi kollégiumok létrejöttét, működését, hanyatlását, majd felemelkedését, arra is választ igyekszik adni, hogy miért tekinthetőek ezen intézmények az első múzeumoknak.

📸 Kiss Gábor

Fontosságukat hangsúlyozva felsorolta, ezek az oktatás mellett egyszerre voltak könyvtárak, szociális intézmények, társkörök színhelyei is, a 18-19. század során pedig mindegyikük jelentős gyűjteményre tett szert. A kollégiumok falain belül nem csak az oktatást segítő eszközöket, de mai értelemben vett múzeumi értéktárgyakat, gyűjteményeket is megőriztek az utókornak.  

📸 Kiss Gábor

Miklós Zoltán, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatója a Maros Megyei Múzeummal való együttműködésüket bemutatva elmondta, a kiállítás a Székelyudvarhelyen nagy érdeklődésnek örvendő Töviseken át című gyűjtemény kibővítéseként született meg. A tárlat témáját tekintve egy olyan típusú múltra való visszatekintést biztosít, amely nélkülözhetetlen a székelyudvarhelyi kulturális életben – hangsúlyozta az igazgató.  

📸 Kiss Gábor

Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője, egyháztörténész szakmai szemmel értékelte a kiállítást. Kiemelte, az erdélyi protestáns egyházak, azon belül a református egyház, megalakulása óta kiemelt figyelmet fordított a nevelésre; de a kollégiumok a nevelésen túl fontos szerepet játszottak abban is, hogy Erdély kulturális örökségét megőrizzék. Makkai Sándor püspököt idézve kifejezte, az erdélyi református egyház iskolaegyház, tehát felelősséget vállal a társadalom iránt, a lakosság szellemi fejlődésének ügyében jár el. Hozzátette, ez ma sincs másképp. A püspökhelyettes ugyanakkor elismerését fejezte ki, amiért a kiállítás Erdély kulturális sokszínűségének népszerűsítését szolgálja. 

📸 Kiss Gábor

Végezetül a kiállítás kurátorai, Kovács Mária-Márta és Tamás Iringó mutatták be röviden a tárlat fontosabb eszközeit. Az elhangzottakra reflektálva újra kiemelték, a kiállítás a református kollégiumok gyűjteményeit mutatja be, azok sokszínűségét hangsúlyozva, amelyek már a 18. században is átfogó jelleggel bírtak. A kiállított, mára műtárgyakká vált szemléltető anyagok egykor az oktatást segítették, a tanárok és diákok művelődését szolgálták – hangsúlyozták a kurátorok.

📸 Kiss Gábor

Ezzel párhuzamosan enciklopédikus gyűjteményeket is létrehoztak, így a kiállítás a könyvtári gyűjtemények könyvtípusaira is hangsúlyt fektet. Megtekinthető ugyanakkor egy 1622-es rendelet is, amely dokumentum a református kollégiumok születési bizonyítványaként könyvelhető el, de kollégiumi diákok emléktárgyai, könyvei is kiállításra kerültek. A kollégiumok muzeális jellegére tekintettel római kori faragványok, érmék, domborművek is szerepelnek a tárlatban, ugyanakkor külön szektor őrzi az adományok és adományozók emlékeit.  

📸 Kiss Gábor