Benne vagy?!

2021 nyarán az IKE elnökségben megfogant egy új projekt terve: mi lenne, ha a KOEN Vakációs Bibliahét mintájára megalkotnánk egy hasonló programot, amely a kátés, ifis korosztályt célozná meg?

Azt tapasztaltam ugyanis, hogy a Vakációs Bibliahét rendkívül széles népszerűségnek örvend, nagyon sok gyülekezet bekapcsolódik, viszont a 12–18 éves korosztály elérése nehézkesen működik. Egy ifjúsági bibliahét (tábor) körvonalazódott lelki szemeim előtt. Az ötletet megvitattuk az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági előadóinak őszi tanácskozásán, majd az IKE elnöksége felkarolta a projektet. 2022 januárjában létrehoztuk az első kiadvány munkacsoportját (lelkészek és vallástanárok, KOEN képviselők, illetve a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselője). Tizenkét lelkes, főként ifjúsággal foglalkozó lelkész és pedagógus (8 lelkész és 4 vallástanár) szerkesztésében az elkészült kötetet három helyszínen mutattuk be az egyházmegyék képviselőinek.

Mindenekelőtt megfogalmaztuk a célokat:

  1. Olyan érthető, átlátható és dinamikus tábori anyag összeállítása, amely a fiatalok nyelvén teszi kívánatossá a keresztyén értékeket, identitást, közösséget, egyházat.
  2. A fiatalok segítése Isten és önmaguk megismerésére, mások elfogadására.
  3. Olyan kézikönyv készítése, amely értelmes, tartalmas, értékközvetítő és szórakoztató anyagot tartalmaz, valamint az ifjúsági táborok keretében könnyen használható.
  4. A táborok vagy ifjúsági napok szervezőinek segítése egy kész, tartalmas, teológiai és módszertani szempontból is átgondolt segédanyaggal.

Minden nap szerkezetileg négy részre osztható. Az első rész a szertartásos rész, ide tartozik a résztvevők fogadása, ajánlott jégtörő játékok (az első nap után kohéziós játékoknak neveztük, melyeknek célja a jó hangulat és az együvé tartozás kialakítása), énektanulás, illetve egy napi áhítat, melyhez minden napra egy címszavakkal ellátott vázlat készült. A második rész a téma kidolgozása, amely hat részből áll: témafelvezető videó, témafelvezető játék(ok), téma kibontása, elmélyítés, közös éneklés, illetve visszajelző kör. Egy külön egység a délutáni, illetve az esti program, erre nézve egy gyűjteményt állítottunk össze. Ezt a szervező csapat saját elképzelése szerint használhatja, mi csupán ajánlásokat fogalmaztunk meg.

Az öt nap programját a bibliai József történetére alapoztuk. A kulcsszó a történet (fiatalosan story). Kerestük azokat a pontokat, ahol a bibliai történet saját történetünkké válik. „Semmink sincs, csak a történetünk. És ez a legtöbb, amivel bírhatunk. Erre kell vigyáznunk, és ezt kell gazdagítanunk valahogy.” – írja Visky András a Kitelepítés című könyvében. Így gazdagítható a fiatalok története József történetén keresztül. Történetekben élünk, így van ez a kezdetek óta. Mára a történet-megosztás mint eszköz minden nagyobb médiafelületen megtalálható, azonban életünknek csak egy töredékét villantja fel, amelynek célja pusztán csak a láttatás. Pedig a valódi történetek által megismerhetjük a múltat, a jelent és sokszor Istent is. A könyv címének – Benne vagy?! – költői kérdését, valamint tematikájának ötletét is ez a kettősség adja, amelynek alapján minden nap egy történetet osztunk meg József életéből, olyan címszavak által, mint az „én”, a „mi”, az „Ő”, és a „közös” történetünk. A „történet-megosztás” vizualitása mellett az elmélyítés egy másik eszköze is segítségünkre van a napi üzenetek átadásában. József ruházata ugyanis minden történettel és nappal változik. A cifra ruhát rabszolga gúnya váltja, majd rabok rongyát hordja, hogy aztán magára öltse a fejedelem öltözetét, és végül a megbocsátás fehér ruháját. A témák feldolgozásánál törekedtünk minél változatosabb módszerek használatára: megbeszélés, játék, szerepjáték, vita, szemléletes példák, világos, egyszerű, logikus stílus, kérdések feltevése a fiatalok fele, részösszegzések, összefoglalások bekitatása, vázlat készítése, audiovizuális, illetve interaktív eszközök használata. Mindezek a módszerek azt a célt szolgálják, hogy a fiatalok bevonódjanak a történetbe, hiszen ők nem meghallani akarnak valamit, hanem valaminek részesévé válni. A régi keleti pedagógiai elvet vettük alapul: Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem. A kötethez tartozó segédanyag digitálisan elérhető a fit7.ro honlapon, regisztráció után letölthetővé válik.

Reméljük, hogy olyan szeretettel és odaadással fogják használni az ifjúsági munkában, mint amilyen örömmel és szeretettel összerakták a szerkesztők.