Beiktatták a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperesét

Ünnepi istentisztelet keretében tett fogadalmat Páll Attila-Csaba, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye frissen megválasztott esperese július 24-én.

📸 Mihálydeák Antal

A Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye Tanácsa, lelkipásztori közössége és a helyi gyülekezet szép számban képviseltette magát az alkalmon. A liturgia bevezető részét Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti lelkipásztor végezte lelkészi aljegyző minőségében, az igei szolgálatot Dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület főjegyzője végezte. A hivatali eskü letétele után a Dániel 3, 9-18 alapján Páll Attila-Csaba esperes hirdette Isten megtartó üzenetét. Köszöntőt mondott Ősz Sándor egyházmegyei főgondnok, Kántor Csaba nyugalmazott esperes, Barabási Domokos lelkészi tanácsos, dr. Ballai Zoltán Ferenc lelkipásztor és Derzsi Tibor gyülekezeti főgondnok.

📸 Mihálydeák Antal