Beiktatták a Brassói Református Egyházmegye tisztségviselőit

Miklósi Mátyás Csaba erzsébetvárosi lelkipásztor vette át a Brassói Református Egyházmegye vezetését Szegedi László Tamás esperestől, aki 12 évig állt az egyházmegye élén. A megválasztott tisztségviselők az erzsébetvárosi református templomban tették le az esküt, iktatták őket.

Az iktatási istentiszteleten Miklósi Mátyás Csaba az 1Kor 3,9–11 alapján hirdette az igét: „Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.”

Beiktatták a Brassói Református Egyházmegye tisztségviselőit

Isten elhívott munkatársainak felelősségét hangsúlyozta. „Mit jelent Isten munkatársának lenni? Mindenekelőtt azt, hogy Isten mindennél és mindenkinél csodálatosabban munkálkodik ebben a világban, a mi életünkben. Isten felhasznál minket, kicsinyeket az ő munkájában. Mit jelent az, hogy munkatárs? Mindenekfelett azt, hogy Isten bízik bennünk” – jelentette ki Miklósi Mátyás Csaba, és feltette a kérdést: mi a mi közös dolgunk, azoké, akik sokan, sokfélék vagyunk? „Isten országának a hirdetése, Krisztus Anyaszentegyházának a jövője.”

Miklósi Mátyás Csaba elmondta, amikor élete legnagyobb felkérésére igent mondott, ez a gondolat vezérelte: „Lehet, hogy mi nem tudunk nagy dolgokat tenni, de teszünk sok-sok kicsit nagy-nagy szeretettel, Isten pedig ezt a sok-sok kicsit megszenteli és naggyá teszi, a legnagyobbá lesz, nem a mi erőnkből, de általa és általunk.”

Beiktatták a Brassói Református Egyházmegye tisztségviselőit

Szegedi László Tamás leköszönő esperes köszöntőjében Miklósi Mátyás Csabához fordulva hangsúlyozta: „Miként Isten szólt Sámuelhez, s elhívta őt, neki el kellett hagynia a mindennapok megszokott életét, amikor valakit egyházi tisztségbe megválasztanak, szintén változtatnia kell addigi életén. Ha te a sámueli készenléttel éjjel-nappal Isten rendelkezésére bocsátod magadat, ha mi mindannyian odaállunk Isten elé, s azt mondjuk: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád – ennél alázatosabb és áldottabb állapot nem lehet. Az egyházi tisztviselőknek nem állásuk van, hanem szolgálatuk. És aki szolgál, az tudja, hogy mikor kell meghajtania a fejét, mikor kell hagynia, hogy az emberi beszéd helyett maga az Úr szóljon. Egy 15 ezer lelkes egyházmegye espereseként, az egyházkerület legifjabb espereseként fel kell nőnöd a feladathoz, a kihívásokhoz, az elkövetkező évek kísértéseihez, ahhoz a társadalomhoz, a világhoz, amely meg akarja változtatni Isten akaratát, amely másként akarja értelmezni Isten törvényeit, mindebben neked növekedned kell. Az, hogy ma itt lehetsz, azt jelenti, hogy már sok mindenhez felnőttél. Így nő fel az ember: szolgálva.”

Ambrus Attila egyházmegyei főgondnok köszöntőjében rámutatott: az egyházmegye lelkészeinek együtt gondolkodása, együtt munkálkodása, a megválasztott tisztségviselők eddigi szolgálata azzal a reménnyel töltheti el az egyházmegye híveit, hogy a zord idők jeleinek jelentkezése ellenére szilárdan állhatnak meg a hitben, hogy nem tűnnek el a református gyülekezetek a XXI. század örvényeiben, példaképpen szolgálhatnak a tömbmagyarság előtt is.

Beiktatták a Brassói Református Egyházmegye tisztségviselőit

A Brassói Református Egyházmegye megválasztott tisztviselői a következők: Miklósi Mátyás Csaba esperes, Biró Tivadar egyházmegyei főjegyző, Ambrus Attila egyházmegyei főgondnok, Kozma Károly egyházmegyei gondnok, Bálint László lelkészi tanácsos, Szegedi László Tamás lelkészi tanácsos, Kassay Géza lelkészi tanácsos, Varró Sándor lelkészi tanácsos, Szász Tibor lelkészi tanácsos, Katona Ferenc presbiteri tanácsos, Markó Gábor presbiteri főjegyző, tanácsos, Gödri József presbiteri aljegyző, Vass Vincze Ferenc presbiteri tanácsos, Antal Péter Mária presbiteri tanácsos. Kiss Csaba missziói előadó, Kozma Endre lelkészi aljegyző, ifj. Márk László Gyula számvevő, Kiss Zoltán jogtanácsos, Csíki-Mákszem Lóránd lelkészértekezleti elnök, Zsebe Attila levéltáros, Nagy Veress Hajnal katekétikai előadó, Csákány Antal László ifjúsági előadó, Buna Ilona műszaki előadó, Sárközi Gabriella egyházmegyei titkárnő-pénztáros.

Ambrus Attila