Bátran vegyétek fel a hit pajzsát, akkor is, ha az nehéz

Új hangon megszólaló orgonájáért, felújított templomáért adott hálát a Zabolai Református Egyházközség gyülekezete május 2-án. A hálaadó istentiszteleten köszönetet mondtak azért is, hogy egyházkerület, egyházmegye és egyházközség együtt ünnepelhetett a Generális Vizitáció során.

📸 Kiss Gábor

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke az Ef. 6,10-20 versei alapján hirdette Isten igéjét. Mint ahogyan időnként az épületeinket is megerősítjük, úgy nekünk embereknek is szükségünk van újult erőre, amellyel a jövő küzdelmeire felkészülhetünk. Isten népének élete ugyanis akadályokkal telített, de megfelelő fegyverzettel mindez leküzdhető. Ez a fegyver, amivel csatába indulhatunk, amivel védekezhetünk, nem más, mint az evangélium hirdetése, ezzel pedig egymás buzdítása a közösségteremtésre. A közösség együttes ereje ugyanis olyan erőt képes adni, ami megvédhet a lesújtó bajoktól. Szükség van ugyanakkor egy kardra is, a lélek kardjára, amely Isten szavát jelenti. A püspök arra biztatta a gyülekezet tagjait, hogy a túlélés érdekében bátran vegyék fel a hit pajzsát, akkor is, ha az nehéz.

📸 Kiss Gábor

Beke Tivadar István, Zabola lelkipásztora számba vette az elmúlt év templomjavítási tervezeteit, munkálatait. Mint elmondta, a felújítás tervek kivitelezése kissé elhúzódott, a legelsőt ugyanis még 2006-ban rendelték meg, ennek végső változata 2009-re készült el. A Vallásügyi Államtitkárságtól ezek a tervek átkerültek a Kulturális Minisztériumhoz, ahol tovább fejlesztették őket. 2012-ben a templom bekerült egy országos műemlékfelújítási programba, ám a kormányváltás miatt sokat halogatták a felújítást, majd végül a terv meghiúsult. A felújítás végül 2018-ban került újra terítékre, amikor Magyarország Kormánya – több más templom felújításával együtt – felkarolta azt. A gyülekezet orgonáját 2021-2022-ben sikerült renoválni, ezt Kovászna Megye Tanácsa két alkalommal, illetve Zabola önkormányzata támogatta. A lelkipásztor szívből jövő háláját fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen formában segítették a felújítási munkálatokat. Az istentiszteleten összegyűlt perselypénzt a csekelaki gyülekezet templomépítési munkálataira ajánlotta. A felújított orgonát Sógor Sámuel kolozsvári orgonaművész szólaltatta meg.  

📸 Kiss Gábor