Többszörös hálaadás Barátoson: megújult templomot, új haranglábat és közösségi házat adtak át

Nemcsak a termésért adott hálát a barátosi gyülekezet újkenyér ünnepén – augusztus 29-én megújult templomuk, korszerű közösségi házuk és egy új harangláb is Isten gazdag áldását hirdeti a közösségben. A templomfelújítást és a szabadidős központ építését a magyar kormány támogatta az Erdélyi Református Egyházkerület által, a haranglábat pedig Kató Béla püspök ajándékozta szülőfalujának.

Az egész napos ünnepség a barátosi temetőkertben indult, ahol új haranglábat állítottak a 2007-ben öntött, templomtoronyból leszerelt harangnak. A szerkezetet János Ferdinánd készítette „Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád” felirattal. Az átadáson a pákéi református férfidalárda szolgált.

📸 Kátai Edit

A hálaadás a templomban folytatódott. Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Zsid 13,15–16 alapján: „Általa vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkaink gyümölcsét. A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten.” Felhívta a gyülekezet figyelmét arra, hogy a hálaadás alkalmával nemcsak a mindennapi kenyérre kell tekinteni, hanem az élet kenyerére, Jézus Krisztusra is. Kató Béla továbbá rámutatott: a kenyeret elődeink magával az élettel azonosították, ma azonban sokan nem látják a kenyér, gabona szimbolikus értékét. „Nem szabad megfeledkeznünk a kenyérért való hálaadásról, nem szabad természetesen elmennünk amellett, hogy van ételünk. Aki rá tud csodálkozni a világra, Istennek a természetben adott javaira, annak hálásnak kell lennie, és elkötelezett tud lenni Isten iránt” – hangzott el az igehirdetés során.

📸 Kátai Edit

Az úrvacsoraosztást követően Balogh Zoltán kézdi-orbai esperes beiktatta Szőcs Endre lelkipásztort, aki tavaly decembertől szolgál Barátoson. Az istentisztelet egyben a felújított templomért való hálaadásnak is helyet adott. Idén márciusban kezdték el a munkálatokat: a torony megerősítését, a karzat újrapadlózását, a padok festését, a mennyezet szigetelését és elektromos fűtés bevezetését. Emellett kicserélték a templom egyik harangját is: az új harangot, Mircse Ferenc gyülekezeti tag adományát tették a toronyba, míg a régi a temetőben állított új haranglábba került.

📸 Kátai Edit

A templomból a falu új szabadidős központjához vonultak az egybegyűltek, ahol ünnepélyes szalagvágással adták át az épületet. Szőcs Endre helyi lelkipásztor elmondta: a játszótér és sportpálya 2017-es átadásakor tették le a közösségi ház alapkövét is, amelyben ma bowlingozni, asztaliteniszezni lehet, és vendégszobái is vannak.

📸 Kátai Edit

Kató Béla szerint a felszabadultan, önfeledten együtt töltött időnek fontos résznek kell lennie az ember életében, az egykori kultúrház telkét pedig úgy szerették volna felhasználni, hogy kipótolja a 2017-ben átadott játszóteret és sportpályát. A püspök szerint a megmaradásunk csak úgy biztosított, ha teljes értékű életet tudunk szülőföldünkön élni, ha megvannak létesítményeink, megteremtjük a szükséges feltételeket, hiszen másképp elvándorolnak a fiatalok.

📸 Kátai Edit

Brendus Réka, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője köszöntőjében elmondta: „Az, hogy ma itt, Barátoson mégis egy ilyen híven szolgáló közösség Krisztusra vár, különösen nagy érték, hisz a falu, közösséget befogadó terei megépültek vagy megújultak, és frissen hirdetik annak üzenetét, hogy az itt élők gyerekeiknek is azt tanítják: ültessék el kis almafáikat, amelyek évtizedek múltán is gyümölcsöt fognak itt teremni.” Az ünnepségen Balogh Zoltán esperes reménykedve mondta el, hogy jövőre Barátoson találkozhatnak a hagyományos Kálvin-héten, amely tavaly és idén elmaradt. Tánczos Szabolcs polgármester és Márk A. László gondnok köszönetet mondtak a támogatásokért, majd a nap további részében a barátosi Ferencz Ernő Fúvósegylet szervezésében a Székelyföld különböző településeiről fúvószenekarok léptek fel a közösségi ház udvarán.