Balog Zoltánt választotta püspöknek a Dunamelléki Református Egyházkerület

A következő hat évben Balog Zoltán lesz a magyarországi dunamelléki egyházkerület püspöke – adta hírül a Parókia portál. A november 5-i választáson újra Veres Sándort bízták meg a főgondnoki tisztség betöltésével. Magyarországon a 27 egyházmegyében, az egyházkerületekben (dunamelléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli) és zsinati szinten is elindultak ezzel a választások.

Az egyházkerületi választáson két püspökjelölt indult. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem korábbi rektora a szavazatok 33,1 százalékát, szám szerint 99 szavazatot kapott a presbitériumoktól. Balog Zoltán korábbi emberierőforrás-miniszter, a Budapesti Németajkú Református Egyházközség lelkipásztora a szavazatok 66,9 százalékát tudhatja magáénak, szám szerint 200 szavazatot.

Mind a négy egyházkerületben választások lesznek. Fotó: református.hu

Az egyházkerület főgondnoki tisztére a hivatalban lévő Veres Sándort, valamint Kovács Levente egyetemi tanárt, a Bankszövetség főtitkárát jelölték. Veres Sándor a szavazatok 65,7 százalékát, szám szerint 197 szavazatot, Kovács Levente a szavazatok 34,3 százalékát, szám szerint 103 szavazatot kapott.

Az egyházkerület 304 gyülekezete levélben szavazott, a választási bizottság zárt ülésen számolta meg a beérkezett szavazatokat. A megválasztott tisztségviselőket a jövő januári egyházkerületi alakuló közgyűlést követően iktatják be hivatalukba. A főjegyzői tisztségre a hivatalban lévő püspök jelölhet valakit, a jelöltet a közgyűlés választja meg.

Balog Zoltán a Sapientia EMTE Bocskai-díjának átadóján – Archív felvétel: Kiss Gábor

Balog Zoltán 1958-ban született Ózdon. A Debreceni Református Gimnáziumban érettségizett 1976-ban. Hazai és külföldi teológiai tanulmányok után, 1983-ban Maglódon és szórványgyülekezeteiben kezdte a lelkészi szolgálatot. 1987-től ösztöndíjas volt Németországban. 1989 őszén tábori lelkészként az NDK-menekültek között szolgált. 1989-től a budapesti Németajkú Egyházközség beosztott lelkésze, 1996-tól megválasztott lelkésze. Tanított óraadóként a budapesti teológián, vallástanárként a Baár–Madas Református Gimnáziumban. A Bonni Egyetem Ökumenikus Intézetében három évig volt tudományos munkatárs. Egyházpolitikai tanácsadóként, majd miniszterelnöki főtanácsadóként dolgozott. 2006-tól lelkészi jellege megőrzése mellett 12 évig szüneteltette lelkészi szolgálatát, mert országgyűlési képviselővé választottak. 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, 2012–2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője, 2003-tól a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója, majd a kuratórium elnöke. Az ő javaslatára is döntött a kormány a vidéki lelkipásztorok jövedelem-kiegészítéséről, kezdeményezésére lett újra bűnbánati ünnep a nagypéntek. 31 évvel ezelőtt elvált. Második feleségével harminc éve élnek együtt, 5 gyermek szülei, 8 unokájuk van.

Veres Sándor az előző mandátumban is főgondnok volt. Fotó: Sebestyén László, református.hu

Veres Sándor jelenlegi dunamelléki főgondnok 70 éves, nyugdíjas villamosmérnök. Negyven éve presbiter, huszonnyolc éve gyülekezeti gondnok, 1994-től egyházmegyei tanácsos, 2002-től egyházmegyei gondnok, 2008-tól egyházkerületi világi főjegyző, 2019-től egyházkerületi főgondnok. Nős, három felnőtt gyermeke és három unokája van.

 

Borítókép: Balog Zoltán a tordai unitárius templom felújításáért tartott hálaadó ünnepségen – Archív felvétel: Kiss Gábor