Az Üzenet 2013. szeptemberi második számából

Az Üzenet 2013. szeptemberi második számábólMint valami tömeghisztéria lengi be Erdélyt a „jobban érvényesülés”  tévhite, a román iskola utáni áhítozás – írja Vetési László a Magyar gyermeket – magyar iskolába! című írásában. A szerző a cikkben sorra megcáfolja azokat az ürügyeket, okokat, amelyek miatt a magyar szülők sokszor román iskolába akarják íratni gyermeküket.

Tanévkezdés elején Bustya János a református oktatás múltjáról fogalmaz meg néhány gondolatot, de a jövőjéről is elmélkedik. Vajon tényleg teljesen megváltozott körülöttünk a világ az elmúlt húsz évben? Ha igen, van-e, s ha van, akkor hol a Református Kollégiumnak helye, missziója ebben a világban? – teszi fel a kérdést a szerző.

Érdekes jegyzetet olvashatunk Bartha Aladár tollából. A cikkíró egy temetés előtti beszélgetés áldásos tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. Az írás címe: Szeretet – a mindent összekötő kapocs.

A Barangolások bibliai tájakon című sorozatában Lőrincz István a kis-ázsiai Galácia környékére kalauzol bennünket, és Pál apostolnak az ottaniakhoz írott leveléről elmélkedik. A keresztyén élet nem olyan, mint a liftbe szállás, hogy folyton csak emelkedünk, amíg a mennybe jutunk, hanem kemény harc, ami önző énünk valamint megújult életünk között folyik. Ebben szüntelen rá vagyunk utalva Isten Lelkének a segítségére.

Az említett írásokon kívül számos beszámoló olvasható Homoródszentlászlóról, Vadasdról, Györgyfalváról, Segesvárról, Szászrégenből, Sárdról, Sepsiszentgyörgyről.