Az Üzenet húsvéti számából

Miért nagy, szent és csendes, más elnevezés szerint szomorú és fájdalmas a nagyhét? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Békefy Lajos A szent, csendes nagyhét titka és haszna című írásában.

A Golgotát csak távolról figyelte, messzire elkerülve a többi tanítványt. Látta, amint Jézust a vesztőhelyre viszik. Legszívesebben odarohant volna, hogy ő vigye Jézus helyett a keresztet, de lábai nem mozdultak – olvasható a Harminc ezüstpénz című húsvéti novellában, amelyet Zimán Miklós kolozsvári presbiter írt. A történet Júdás árulását követő néhány napról szól, és megrázóan mutatja be a tanítvány kitaszítottságát, lelkiismeret-furdalással terhes végnapjait.

Az Üzenet húsvéti számából

Az Üzenet húsvéti számában Kató Béla püspök pásztorlevelén kívül Fábián Tibor Isten a kereszten, valamint Székely József Ismerjük meg feltámadásának erejét című ünnepi írásait olvashatjuk. Ugyancsak a húsvéti ünnepkörről szól Ősz Előd jegyzete, amelynek címe Jól értesültek vagy istenközeliek?

Somogyi Botond az öt éve elhunyt Tonk Istvánra emlékezik, Lőrincz István a Tanulságos igék sorozatában az elhívásról és a kiválasztásról ír.

A lap hetedik oldalán az Örömmondó rovat jelentkezik, a második oldalon Székely Ferenc presbiter Húsvéti üzenet című verse olvasható.