Az Üzenet 2013. augusztus elsejei számából

Amíg nem jutunk el oda, hogy összefogjunk, addig nem tudjuk felvenni a harcot a globalista, internacionalista hatalommal. Addig nem tudjuk sikeresen megvívni a politikai, de még inkább gazdasági szabadságharcunkat egy olyan Európa ellen, amelyben a keresztyén értékek, a család, a kisebbségek önrendelkezése, a nemzetek szuverenitása lassan már egy fabatkát sem ér – olvasható a Modern szabadságharc – összefogással című Somogyi Botond által jegyzett írásban.

Amikor már visszaszámolunk – ez a címe annak a jegyzetnek, amelyben Markó Attilaképviselő a román igazságszolgáltatásról ír a Mikó-per kapcsán.

A lapban beszámoló olvasható a három hete Szovátán tartott egyházkerületi közgyűlésről, a medgyesi gyülekezeti napról és a Kézdi-Orbai Egyházmegyében tartott Kálvin-napokról.

A közelmúltban avatták fel Kató Béla püspök jelenlétében a márkodi gyülekezeti házat. Az eseményről Gábor Anna-Mária tudósít.

Fényképes beszámoló olvasható a Magyar Református Egyház által Debrecenben megtartott közös zsinatról, a Heidelbergi Káté 450. évfordulójára kiadott új fordításról.

A Barangolások bibliai tájakon című rovatban Lőrincz István az ókori Filippi városába kalauzol bennünket. Pál apostolnak a filippibeliekhez írott leveléről ír, amely a fogságban született. Az apostol azonban a börtönben is képes Istent dicsőíteni, hiszen az Úr mindig közel van hozzá.

A Hírek-Események rovatban csekefalvi, szemerjai, baróti, bikfalvi cikkek, a gyermekoldalon setétpataki és orbaiteleki írások olvashatók.