Az Úrban való megerősödés jegyében – Kálvin hét a Kézdi-Orbai Református Egyházmegyében

„Erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében” (Ef. 6,10) mottóval zajlik az idei Kálvin-hét. Az egyházmegye gyülekezetei, lelkipásztorai idén is nagy lelkesedéssel szervezik a nem kis tömeget megmozdító rendezvényt.

Idén a házaspárok napjával indult a hét, aminek a Kovászna-Belvárosi Egyházközség adott otthont. A nap témája és az előadás címe Egyben magammal, társammal, Istennel volt, aho Barticel -Kiss Eszter Orsolya csomakőrösi lelkipásztor igehirdetése után Andrei Imelda Paula segesvári segédlelkész előadását hallgatták meg a jelenlevők a kapcsolati problémákról, konfliktusokról, ezek fel- és megoldásáról, emberismeretről és elfogadásról. Önmagunkban nem vagyunk „elegek”, mindig ott a „másik”, aki kiegészít és meghatároz. Érdekes volt a Martin Buberttől idézett gondolat: a „Te által leszek énné…. Amikor az ember azt mondja: Te, az Én-Te szópár Én-jét is kimondja.” A tartalmas együttlétet a házasok megáldása zárta, majd a nap végén Gerendi Antal finom főztjét kóstolhatták meg a résztvevők.

Hétfőn Zágonban a vallásórások gyűltek össze, több mint 260-en. Az érkezők regisztráció után a templomban gyülekeztek, ahol énekeltek a barátosi Életrevalók ifjúsági zenekarral, majd Balogh Zoltán esperes úr szeretettel köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta a gyermekeknek, hogy a legféltettebb dolog a szív, amire nagyon kell vigyázni. Ezután Szőcs Endre barátosi lelkipásztor olvasta Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből, kiemelve Isten irántunk való szeretetét, erőt adó közelségét. A kultúrotthonba átvonuló gyerekek részesei voltak a kenyerek és halak megsokasítása színpadra szerkesztett történetének, majd csoportokra osztva forgószínpadszerűen szervezett foglalkozásokon vettek részt, lelkészek, vallástanárok felügyelete alatt. Megismerkedtek az asztalterítés szabályaival, énekelhettek, megnézték, hogy sül a kovásztalan kenyér, ügyeskedtek a sportpályán, akadályokat győztek le, elcsendesedtek, rajzoltak, „halásztak.” A zágoni nőszövetség finom ebéddel vendégelte meg a résztvevőket. A tartalmas nap végén fáradtan, de lelkileg feltöltődve tértek haza a vallásórások.

Kedden Sepsibesenyő adott otthont az ifjúsági napnak. A 13 gyülekezetből érkező szinte 50 fiatal a jelentkezés után énekléssel kezdte a napot, amit a Moisza Arnold magyarhermányi lelkipásztor, az erdővidéki egyházmegye ifjúsági előadójának áhítata követett. A lelkipásztor az I. Királyok 19,1-8. alapján bátorította a fiatalokat, hogy Isten minden helyzetben megtalálja az embert, gondoskodik róla. Ezután Balogh Zoltán, egyházmegyénk esperese, valamint a házigazda, Dénes-Szabó Lajos Levente köszöntése következett, majd előadásra került sor, ahol György Demeter Szabolcs cófalvi lelkipásztor Illésről, a túlteljesítő prófétáról beszélt a fiataloknak. Istennel a vállalt feladatoknak megszabott rendje, határa van, Vele teljesíthető az, ami ránk van bízva – hangsúlyozta. Előadás után a résztvevők figyelmét kiscsoportos beszélgetések kötötték le, akik a forgószínpad különböző foglalkozásain vettek részt. A mozaikszerűen összerakott, különböző témájú helyszíneken bibliai keresztrejtvény, videókészítés a mai történetről, activity, illetve énektanulás állította kihívás elé a résztvevőket. A napot a kultúrotthonban elfogyasztott ebéd zárta, amit a gyülekezet asszonyai készítettek, majd a résztvevők köszönetet mondtak a nap sikeréért a szervezőknek, a gyülekezet asszonyainak, presbitereinek.

Szerdán hangulatos nőszövetségi napon vettek részt az egyházmegye gyülekezeteinek asszonyai Alsócsernátonban. A több mint kétszáz résztvevő (mintegy 30 gyülekezetből) élettel töltötte meg a templomot, ahol a felemelő együttlétet Barticel-Kiss Eszter Orsolya csomakőrösi lelkipásztor igehirdetése indította a Jn. 6, 66-71. alapján. Kihez mehetnénk a bajban, kihez fordulhatnánk a megpróbáltatásban? – tevődött fel a kérdés. A Jézust követők elfogadták a segítséget, de kevesen maradtak a Mester mellett, amikor „kemény dolgok” – ról beszélt. Miért vagyunk hát Jézus mellett? „Örök életnek beszéde van tenálad” – csendült a bátorítás, bíztatás.

A nőszövetségi napon Németh Zsuzsa elnökasszony is köszöntötte a jelenlevőket, majd átadta a szót Balogh Zoltán esperesnek, aki köszöntő beszédében kiemelte, a nőszövetség a lelkipásztor jobbkeze. Szünetben finom süteményeket, kalácsot kóstolhattak meg az asszonyok, válogathattak a kézműves vásár termékei között, fotózkodhattak az erre kialakított fotósarokban, majd György Demeter Szabolcs cófalvi lelkipásztor előadása következett, Akiknek sokat köszönhetünk címmel. Az előadó személyes élménnyel indított, elmesélte találkozását az egyházzal, beszélt a bibliai nőalakokról, a népmesék nő és férfi alakjáról, a nő, a család szerepéről a hit átadásában. Előadás után a közeli vendéglőben finom ebéddel, beszélgetéssel zárult a lélekemelő nap.