Az öröm Isten legszebb ajándéka

Megújult a 130 éves mezőbándi református templom

 

Megújult a mezőbándi református templom. A közösség október 18-án adott hálát, hogy 130 éves templomuk megújult falai között dicsérhetik Istent. A hálaadó istentiszteleten Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese végzett liturgiai szolgálatot, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét az 1 Thesszalonika 5:16-18 alapján. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy Isten népe sosem magát ünnepeli, hanem Istent. Arra is figyelmeztette az ünneplőket, hogy Istent nem lehet a templomba bezárni, életünk minden mozzanatának a része kell legyen. Az igében Isten azt mondja, hogy mindenkor örüljetek. Az öröm Isten legszebb ajándéka. A Biblia a felülről jövő, Istentől jövő örömről beszél.

Az öröm Isten legszebb ajándéka

„A keresztyén ember a mindenkor örüljetek parancsot csak úgy tudja teljesíteni, ha az öröm felülről érkezik. Isten szeretetével a keresztyén ember a szenvedésen, sötét napokon felül tud emelkedni. Az igazi öröm akkor lehet a miénk, ha Istent nem hagyjuk ki az életünkből. Az Istentől kapott öröm át kell hassa az életünket, hogy mi az Ő gyerekei vagyunk, akiket szeret.” – mondta igehirdetésében a püspök.

Az öröm Isten legszebb ajándéka

Kató Béla egy másik parancsról is beszélt: szüntelen imádkozzatok. A templom az imádság háza. Azonban a mai ember, ha valamilyen okot talál, hogy az istentiszteletet kihagyja, akkor élni fog ezzel a lehetőséggel. Sokan úgy gondolják, hogy ez a parancs nem megvalósítható, hiszen ha valaki szüntelen imára kulcsolja a kezét, akkor nem tud dolgozni. Isten nem azt szeretné, hogy a kolostorba bevonulva, minden munkánkat elhagyva éljük az életünkre, hanem arra figyelmeztet, hogy az imádság lelkületében kell Isten közelében maradni. A templomi élet és a mindennapjaink elválnak, a szüntelen imádkozás ennek az ellentéte, az, hogy Isten mindig ott van az életünkben.

Az öröm Isten legszebb ajándéka

Az igében olvasható harmadik parancs is lehetetlennek tűnik: mindenért hálát adjatok. Ha mindenért hálát tudunk adni, akkor olyan csodálatos életünk lesz, ami folytán az előző kérdések is megoldódnak. Ez a parancs nem jelent más, mint hogy az embernek minden helyzetben Isten kezébe kell letennie az életét. A mindenkor azt jelenti, hogy Isten atyai kezét fogom, ő visel gondot az életemre. Ha minden nap hálát tudunk adni az életünkért, akkor öröm tölti be majd a mindennapjainkat. A templom sok-sok összefogással újult meg, de az ige fényében az igazi kérdés, hogy tudnak-e a mezőbándiak örülni, szüntelenül imádkozni és mindenért hálát adni? – zárta igehirdetését Kató Béla.  

Az öröm Isten legszebb ajándéka

Lukácsy Szilamér lelkipásztor a templom és a gyülekezet történetét mutatta be, elmondta, hogy ez a mezőbándiak harmadik temploma, hiszen volt egy, amely a reformáció elején épült, majd egy másik, amelyet, a feljegyzések szerint sokszor kellett javítani. A település azonban fejlődött, egy nagyobb, tágasabb hajlékot kellett építeni. A lelkipásztor szerint az első adat, amely bizonyítja a mezőbándi református gyülekezet létrejöttét 1615-ből van. A gyülekezet mostani temploma 1885-ben készült el, 1894. június 10-én szentelte fel Szász Domokos püspök. A gyülekezet 1963-ban 4000 lelket számlált, az Erdélyi Református Egyházkerület legnagyobb falusi gyülekezete volt. A templom renoválását 2013-ban kezdték el, akkor ugyanis beázott a tető, muszáj volt elkezdeni a munkálatokat.

Az öröm Isten legszebb ajándéka

Jakab István esperes köszöntőjében arról beszélt, hogy az épület rongálódásait kijavították, de az egyháznak, nemzetünk életének még vannak repedései, amelyeket javítani kell. Nagy Sándor egyházmegyei főgondnok szerint a bándiak bizonyítottak a történelem folyamán, és ma is bizonyították, hogy egyházukhoz hűségesek, összefogásra képesek.

Szabó Ferenc, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese, a Mányi Református Egyházközség lelkipásztora hangsúlyozta, hogy megújult a templom, ezután a mi megújulásunk következik. A templom Isten dicsőségét hirdeti, a mezőbándiak munkáját, összefogását. Az esperes szerint a bándi gyülekezet nem csak a múltra tekint, nem csak a jelent nézi, hanem a jövő generációra is gondol, amikor a templomot javítja. Csörgei Csaba mányi gondnok azokról az emlékekről beszélt, amelyek a 25 éves testvéregyházközségi kapcsolat alatt jöttek létre.

Az öröm Isten legszebb ajándéka

Csige Sándor Zoltán csíkszeredai alkonzul köszöntőjében arra emlékeztetett, hogy október folyamán három ünnep is van, ezek mellett kiemelkedő ez a vasárnap, amely a bándiak örömteli alkalma. Kelemen Attila képviselő arra emlékeztetett, hogy az emberi lét kezdete óta furcsa harc zajlik az Isten házát építők és az Isten házát rombolók között. A házépítők azonban mindig győztesen kerültek ki a harcból. A szomszéd települések lelkipásztorainak nevében Szabó Andor mezőmadarasi lelkipásztor köszöntötte igével az ünneplő közösséget. A hálaadó istentiszteleten szolgált az egyházközség kórusa, majd Mészáros János Elek bizonyságtételére került sor.

Az öröm Isten legszebb ajándéka

Az alkalmon felavatták azt az emléktáblát is, amely a mezőbándi lelkipásztorok névsorát tartalmazza.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor