Az örök megjelenése a múlandóban

Megújult a désaknai református templom

 

Hálaadó istentisztelet keretében köszönte meg október 16-án Istennek és a támogatóknak a désaknai református közösség, hogy sikerült templomát kívül-belül megújítania. Az ünnepi alkalmon Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a Mózes második könyvéből szemelvényezett igék alapján hirdette az igét, amelyek az istentiszteleti helyek és kellékek elkészítéséről szólnak.

Az örök megjelenése a múlandóban

Prédikációjában hangsúlyozta, hogy nem vagyunk tökéletesek, mégis, az Istennel való találkozás nélkülözhetetlen számunkra, hiszen ezekben a találkozásokban lehet Isten terveit megismerni. Jézus színre lépésével az áldozathozatal fölöslegessé vált, hiszen feláldozta saját magát a bűneinkért, ebben az áldozatban azonban nekünk is kell részünk legyen. A múlandóban jelent meg az örök. A püspök szerint Isten hatalma vált láthatóvá ennek a közösségnek az életében, a megújult templom is Isten hatalmát és szeretetét hirdeti. Az Ószövetségben először sátor, majd ahelyett templom épült, Jézus pedig mindezeket kiváltotta, így megváltásunk nem egy épülettől függ. A Mózes második könyvében azt olvashatjuk, hogy miután Mózes elvégezte minden kötelességét, betöltötte azt az Isten dicsősége, azaz Isten birtokba vette , elfogadta az emberek által épített hajlékot. Annál drágább ajándék pedig nincs, amikor az Úr dicsősége beköltözik a hajlékunkba.

Az örök megjelenése a múlandóban

Bányai Csaba, a Dési Református Egyházmegye esperesének köszöntője után Faragó István lelkipásztor ismertette a templom felújításának történetét. A 2004-ben egyszer már felújított és megáldott templom állapota hamar megromlott, így szükségessé vált a templom külsőjének és belsőjének helyreállítása, a torony, valamint a fedélzet helyrehozatala. Egy közel 5 éves folyamatot zártak le. A tervezettnél többet valósított meg a gyülekezet, bár terveikben nem szerepelt az orgona renoválása, ezt is sikerült véghez vinni. A templomba új fűtésrendszer került, hogy a gyülekezet még nagyobb kényelemben hallgathassa az igét. A munkálatok összértéke 40 000 euró körül volt, ezt a visszaszolgáltatott földek béréből származó összegekből, emellett a városi, a megyei tanács, az egyházkerület, az egyházmegye, a szomszédos dési gyülekezet is támogatta a désaknai egyházközség igyekvéseit. Faragó István azt is elmondta, hogy a felújítási folyamat még nem ért véget, szeretnék, ha a kerítés is elkészülne a templom körül, valamint, ha a toronyórát is sikerülne újra működésbe hozni.

Az örök megjelenése a múlandóban

Az ünnepség keretében a helyi fiatalok és a dalárda is szolgált, majd a désaknai református kántor szólaltatta meg az orgonát, valamint kísérte Faragó János hegedűjátékát. A désaknai gyülekezet két testvérgyülekezetének képviselője, a komáromi és a sajóbábonyi gyülekezet lelkipásztorai köszöntésük alkalmával a két gyülekezet ajándékát, támogatását is átadták, majd a templomkertben került sor a felújításnak emléket álló tábla leleplezésére.

Az örök megjelenése a múlandóban

Szöveg és fotó: Kiss Gábor