Az Istenhez közel került püspök

Csiha Kálmán-emlékplakettet lepleztek le a Kolozsvári Református Kollégiumban

 

A Kolozsvári Református Kollégium kórustalálkozó szervezésével tisztelgett a reformáció 500. évfordulója előtt. A kollégiumból a Farkas utcai templomba való zászlós átvonulást, valamint Nagy Tibor lelkipásztor igehirdetését követően a jelenlevők dr. Székely Árpád igazgató köszöntőbeszédét hallgathatták meg. „Év elején, amikor azon gondolkodtunk, hogyan emlékezzünk a reformációra, eszünkbe jutott, hogy az erdélyi kollégiumok számára még senki nem szervezett kórustalálkozót. Így született az ötlet, ezt kötöttük egybe azzal, hogy egyúttal megemlékezzünk a tíz éve elhunyt Csiha Kálmán püspökről, akinek a kolozsvári kollégium rengeteget köszönhet” – mondta többek között Székely Árpád.

Az Istenhez közel került püspök

A szatmári, a zilahi Wesselényi, valamint a helyi református kollégium kórusa mellett fellépett a marosvásárhelyi vegyeskar is. „Nemcsak azért vegyes, mert fiúk és lányok, hanem azért is, mert kicsik és nagyok egyaránt alkotják a kórust” – utalt Péter Csaba iskolalelkész azokra a csöppségekre, akiket Enyedi Csaba karvezető nagy lelkesedéssel vezényelt éneklés közben.

A kórusok szolgálatát követően Ősz Előd egyházkerületi levéltáros Heumann Erzsébetnek És mégis fennmaradtunk című Csiha Kálmánról szóló könyvét mutatta be. „Csiha Kálmánról sok mindent el lehet mondani, volt politikai üldözött, gógánváraljai és marosvásárhelyi lelkipásztor, esperes, Erdély 44. püspöke, a teológiai tudományok doktora, de mindenekelőtt igehirdető, hiszen mindig hitelesen hirdette Isten igéjét. Ő nemcsak megmutatta Istent, hanem közel is került hozzá. Igét hirdetett nemcsak a szószékről, hanem életével és cselekedeteivel is” – vázolta röviden Ősz Előd egyháztörténész az egykori püspök életútját, munkásságát. „Erdély és a Kárpát-medence vándorprédikátora volt, aki evangelizációs útjai során azokat a magyarországi kis templomok padjait is megöltötte, amelyek évtizedekig üresen álltak. Ahogy id. Fekete Károly fogalmazott: Csiha Kálmán nemcsak az igéből, hanem a gyülekezetből is készült” – tette hozzá Ősz Előd.

Az Istenhez közel került püspök

Könyvbemutató után a jelenlevők a kollégium udvarára vonultak, ahol Nemes Csaba képzőművésznek az egykori püspökről készült emlékplakettjét leplezték le, majd Varga Balázs vásárhelyi színművész, kollégiumi véndiák Csiha Kálmán-verset szavalt. Az iskola kórusa pedig Székely Árpád igazgató-karnagy vezetésével Erdély 44. püspökének Ima című megzenésített versét adta elő.

 

Somogyi Botond