„Az iskolák felettébb szükséges voltáról.” – VII. egyháztörténeti konferencia

„Az iskolák felettébb szükséges voltáról.” címmel szervezik meg a hetedik egyháztörténeti konferenciát Nagyenyeden

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem művelődéspolitikájának kiemelkedő jelentőségű megvalósítása volt a gyulafehérvári kollégium megalapítása. Az iskola megalapítását alapos előkészület után az 1622. évi kolozsvári országgyűlés mondta ki. A fejedelem elképzelése alapján a tanintézmény egyetemként működött volna, de az 1622-ben elinduló gyulafehérvári kollégiumban végül csak a teológiai képzést sikerült megvalósítani.

Az iskola fennállásának 400 éves évfordulója alkalmából az Erdélyi Református Egyházkerület 2022-őt az oktatás évének nyilvánította. Az egyházkerület és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti tanszékének közös szervezésében sorra kerülő idei egyháztörténeti konferenciát ennek jegyében az oktatás, tanítás, tanulás témakörében szerveztük meg, és ezért kapta „Az iskolák felettébb szükséges voltáról” címet is.

A konferenciára 41 előadó jelentkezett. Külön-külön ülésszakot szerveznek azoknak az előadóknak, akik a gyulafehérvári-nagyenyedi kollégium történetének témakörében adnak elő, külön ülésszakot azoknak, akik a Kárpát-medencei magyar református, lutheránus és unitárius iskolák, kollégiumok történetével foglalkoznak és külön ülésszakot azoknak, akik jelenkori protestáns oktatás történetébe engednek bepillantást.