Az Igehirdető új szerkesztőjének köszöntő szavai

Az új Szerkesztő köszöntő szavai

Kedves Szolgatársak, kedves Barátaim!

 

Az Igehirdető márciusi számában, 17 évi szerkesztői munka után Jenei Tamás bátyánk letette a lantot és elköszönt az Igehirdető olvasói táborától. Átadta a stafétát nekem, hogy tovább vigyem, tovább gondoljam ennek a lapnak a jövőjét. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy engem választott utódául. Köszönöm a bizalmát.

Pataki Levente Csaba bogártelki lelkipásztor vagyok, 2001-ben végeztem dr. Juhász Tamás professzor úr évfolyamán. Szatmárnémetiben születtem 1974-ben, szolgálataimat a szilágysági Kusalyon kezdtem, majd a székelyföldi Egerpatakon folytattam. Már több mint 11 éve vagyok a kalotaszegi Bogártelke lelkipásztora. A szerkesztői teendőket nem főállásban, hanem a lelkészi szolgálat mellett fogom végezni.

Az elmúlt két hónap során Jenei Tamás bátyám nagyon sokat segített abban, hogy zökkenőmentes legyen ennek a munkának az átvétele és folytatása. Ezúton szeretném ismételten megköszönni neki a reám szánt időt. Nagy alázattal és örömmel vettem át ezt a szolgálatot, de már látom ennek a feladatnak a nehézségeit is. Többek között ezért is ragadtam tollat, hogy felhívjam a figyelmeteket néhány apró részletre, ami e lap szerkesztését illeti, és a segítségeteket kérjem.

Ahhoz, hogy a lap időben megérkezhessen az egyházmegyékhez, a háttérben komoly és összehangolt munkára van szükség, és ehhez ti is nagymértékben hozzájárultok. Minden lapszám összeállítása és szerkesztése két hónappal hamarabb történik meg, mint ahogy az megjelenik nyomtatásban. Ez tehát azt jelenti, hogy például a karácsonyi szám anyagát már október 10-re le kell adnom a nyomdának.

 Ezért lenne nagyon fontos, hogy ha felkérést kapunk levélben egy igehirdetés megírására, vegyük nagyon komolyan a levélben feltüntetett határidőt. Ha valaki, valamilyen oknál fogva nem tud eleget tenni a felkérésének, akkor rögvest jelezze ezt, hogy mást lehessen felkérni.

Nagyon örvendenék annak, hogy ha segítőtársaim lennétek ennek a lapnak a szerkesztésében. Az Igehirdető minőségéért számon lehet kérni a szerkesztőt, de a lap minősége nagymértékben függ attól, hogy milyen nyersanyaggal dolgozik a szerkesztő.

Örvendenék annak, ha egy fórumon elbeszélgethetnénk ennek a lapnak esetleges új arculatáról. Az Igehirdető egy olyan lap, ahol mindenki lehetőséget kaphat arra, hogy prédikációját megjelentethesse. Arra bátorítanék mindenkit, hogy ragadjon tollat, – akarom mondani számítógépet – és egy általa jónak ítélt és „sikert aratott” igehirdetését ossza meg a nagyközönséggel. Az itt megjelent írásoknak természetesen nem az a céljuk, hogy valaki azt fénymásolva felvigye a szószékre, hanem csupán segítséget kíván nyújtani olyan helyzetekben, amikor nagyon szűkre szabott a készülési idő. Ilyenkor jól jöhet, ötletet adhat egy olyan igehirdetés, aminek a hátterében komoly, több napos készülés áll.

Igehirdetéseiteket a következőkben az alábbi e-mail címre küldjétek: igehirdeto@reformatus.ro

Számítok mindnyájatok segítségére és támogatására Királyhágón innen és túl.

Kívánok nektek Istentől megáldott boldog húsvétot és áldott szolgálatokat. Szeretettel várom igehirdetéseiteket. Bárminemű kérdéseteket van, keressetek bizalommal, állok rendelkezésetekre.

 

Szolgatársi és baráti tisztelettel,

Pataki Levente