Az igaz ember hitből él – újra életre kelt a bonyhai kastély

Több mint kétezer résztvevő érkezett a negyedik alkalommal megrendezett bonyhai kastélynapra szombaton, július 8-án. Az Erdélyi Református Nőszövetség és az Árva Bethlen Kata Alapítvány az Erdélyi Reformtus Egyházkerület támogatásával az 500 év hit és hűség mottóval szervezte meg a családi napot, amelyet a reformáció jubileuma előtti tisztelgésként úrvacsoraosztással tettek ünnepélyesebbé.

Az igaz ember hitből él – újra életre kelt a bonyhai kastély

Az eseményen hangsúlyt fektettek a testvér nőszövetségek megerősítésére, illetve újabbak alakítására. A szervezők kijelentették: így szeretnék erősebbé tenni a református női közösségek közötti kapcsolatot, szorgalmazni az egymásra való odafigyelést, az egymással való törődést, a szolgálat megerősítését. Az istentisztelet után, az előző évekhez hasonlóan, a program több szálra bomlott, korosztálytól függetlenül a családok minden tagja találhatott számára megfelelő tevékenységet: gyereksátor, cserkészfoglalkozás, férfisátor, zsoltáréneklés, imaösvény és imasátor várta az érdeklődőket.  Az ifjúsági sátorban a székelyudvarhelyi SZIKE együttes, Ferkő Andor lelkipásztor vezetésével énekeltek és beszélgettek a fiatalok, ezzel párhuzamosan bemutatkoztak a Diakónia Keretyén Alapítvány munkatársai, a kíváncsiak pedig meglátogathatták az eseménynek otthont adó Bethlen-kastély belső tereit is. A helyi református templomban Lengyelné dr. Püsök Sarolta, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karának adjunktusa Az igaz ember hitből él címmel tartott előadást, ennek folytatása, továbbgondolásaként pedig a helyi kultúrotthonban Horváth Leventével, a Bonus Pastor Alapítvány elnökével beszélgethettek a résztvevők a hit megvallásáról, függőségekről, az Istennel való személyes kapcsolat ápolásáról. A programot a szászcsávási kórus és ifjúsági zenekar előadása zárta.

Az igaz ember hitből él – újra életre kelt a bonyhai kastély

Az istentiszteleten az igét ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette a Rómabeliekhez írt levél 1. részének 17. verse alapján, amely egyben az idei kastélynap jelmondata is volt. A püspök Luther megtérésének törtnetével indította a prédikációt, példaként állítva a reformátor elkötelezettségét, szolgálat- és áldozatkész életét a hívek elé. Kijelentette: „hit által, és nem cselekedetek által igazulhat meg az ember”, felhívva a figyelmet arra, hogy a régmúlt idők emberei úgy gondolták, cselekedeteikkel, áldozat bemutatásával, böjttel kikényszeríthetik Isten jóakaratát – ezt gondolták újra a reformátorok, akik a hitre alapoztak, és rámutattak arra a tényre, hogy Isten a kegyelmét ingyen adja. „A hitet sokszor azonosítjuk az Isten iránti engedelmességgel. Azonban ez nem csak engedelmesség vagy a büntetéstől való félelem, hanem mélységes bizalom is, amellyel teljes mértékben Isten akaratára támaszkodunk” – hangzott el. A püspök hozzátette: a hit cselekedetek nélkül nem igazolható, a cselekedetek azonban kiüresednek hit nélkül. A kettő nem ellentétje egymásnak, kölcsönösen egészítik ki egymást. Az istentiszteleten Kiss Gy. László budapesti tárogatóművész kíséretére énekelhettek az egybegyűltek.

Az igaz ember hitből él – újra életre kelt a bonyhai kastély

A kastélynapot Székely Ella, a Külüllői Egyházmegye titkárnője nyitotta meg, az esemény jelmondatával – „az igaz ember pedig hitből él” – köszöntve az egybegyűlteket. Elmondta: a rendezvénnyel a reformáció évfordulója mellett Árva Bethlen Kata, bonyha szülöttének emléke előtt is tisztelegnek. Az Erdélyi Református Nőszövetség elnöke, Borsos Melinda a reformációra emlékező rendezvények hosszú sorára hívta fel a figyelmet. Elmondta: a kastélynap programját a reformáció mai megélése, újragondolása köré építették, céljuk pedig a református belmissziói szervezetek szolgálatának, egyházban végzett munkájának és jelentős szerepének hangsúlyozása volt.

Bíró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese, segesvári lelkipásztor a találkozások napjának nevezte a családcentrikus rendezvényt. Hozzáfűzte: „szükségünk van Istenre és egymásra. Ebben az egymásra utaltságban erősödtünk meg ma igéje által és az úrvacsora közössége által.”

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről dr. Flender Gyöngyi konzul szólt az egybegyűltekhez. „A mai rendezvény hirdetni fogja a nagyvilágban a magyar nép egységét, nagyságát, együvé tartozását” – mondta el, majd kijelentette: mindannyiunk közös feladata a magyar és keresztyén értékek védelme és megtartása, ebben pedig különösen nagy szerepe van a családoknak, a nők áldozatkész vállalásainak. A helyi önkormányzat részéről Jors Alin polgármester és Varga Edömér alpolgármester mondott köszönetet a szervezőknek a kezdeményezésért, a kastélynap megrendezéséért.

Az igaz ember hitből él – újra életre kelt a bonyhai kastély

A Magyarországi Református Nőszövetség képviseletében Gilicze Erzsébet titkár a Rómabeliekhez írt levél 10. részének 10. versével köszöntötte a résztvevőket, a felvidéki református nők üzenetét pedig Czinke Tímea tolmácsolta. Bogya Kiss Mária, a Királyhágómelléki Református Nőszövetség elnöke köszöntőbeszédében beszámolt az egyházkerület asszonytestvéreinek munkájáról, majd kiemelte: „a kisebbségi létben erős bástyánk volt az Úr, a történelem viharaiban is megtartott bennünket.”

A Magyar Bibliatársulat és a Nemzetközi Biblia Társaság közös munkájaként kiállított, a Szentírás történetiségét ábrázoló anyagokat Szegedi László generális direktor, a Brassói Református Egyházmegye esperese mutatta be.

Az igaz ember hitből él – újra életre kelt a bonyhai kastély

A bonyhai Bethlen-kastélyt 2008-ban szolgáltatták vissza a tulajdonos családnak, Bethlen Fruzsina örökös pedig az Erdélyi Református Egyházkerületnek adományozta a birtokot. A Nőszövetség munkáját, programjainak, képzéseinek és különböző rendezvényeinek szervezését nagyban segítené a kastély rendbetétele, elfoglalása, az anyagiak megteremtése, a körülményes jogi procedúrák azonban lassan haladnak, így sok időbe telhet, amíg valóban felélesztik a kastélyt. „Évek óta azon munkálkodunk, hogy felhívjuk az erdélyi társadalom, elsősorban református közösségeink figyelmét a bonyhai kastély helyzetére” – nyilatkozta Tatár Anna Julianna szervező. A Küküllői Református Egyházmegye Nőszövetségének elnöke elmondta, a helyet a Nőszövetség a központjává tenné és hasznosítaná, legyen szó nők továbbképzésről vagy egyéb programokról, amelyek a közösség javára válnak. Ezért is szervezik meg minden évben a családi napot, hogy minél több ember megismerhesse a kastélyt, támogatókat vonzzanak be, és haladhassanak a felújítási munkálatokkal, hogy használatba vehessék Árva Bethlen Kata szülőházát. Az eseményen gyűjtött adományokat a kastély restaurálására szánják.

 

Fotó: Kiss Gábor, Berekméri Gabriella

Szöveg: Berekméri Gabriella