Az idősek világnapját ünnepelték Sepsiszentgyörgyön

A Diakónia Keresztyén Alapítvány sepsiszentgyörgyi fiókjának idősgondozó ágazata minden évben méltóképpen megemlékezik az idősek világnapjáról. A mindennapokban értük, a betegekért és idősekért dolgoznak az alapítvány házigondozó szolgálatának és nyugdíjas klubjainak munkatársai a megye 63 településén.

Fontosnak tartjuk az idősödő nemzedékkel szembeni érdeklődésünk, empátiánk, tiszteletünk fenntartását és megerősítését. Ezzel a céllal szerveztünk az október 1-jei világnap előtt egy rajzpályázatot, amelyre 314 rajz érkezett 24 Kovászna megyei tanintézettől, Esztelnektől Középajtáig, Pojántól Egerpatakig.

Ezekből ötven munkát állítottunk ki október 1-jén az ünnepi rendezvényünk színhelyéül szolgáló sepsiszentgyörgy-belvárosi református templom mellékhajójában. A rajzkiállítás megnyitóján a tizenkét díjazott vett részt és kapott értékes ajándékot az alábbiak szerint:

Óvodások:

  1. díj – Oláh-Badi Gyopár (Hófehérke Napköziotthon, Sepsiszentgyörgy)
  2. díj – Kis Bence-Mátyás (Hófehérke Napköziotthon, Sepsiszentgyörgy)

III. díj – Éltes-Jakócs Kincső (Csipike Napköziotthon, Sepsiszentgyörgy)

0-4. osztályosok:

I.díj – Mereuta Csongor (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy)

II.díj – Gajzágó-Zayzon Kincső (Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy)

  1. díj – Kelemen Anita (Váradi József Általános Iskola, Sepsiszentgyörgy)

III. díj – Elchlinger Leila (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy)

III. díj – Szász Anna (Református Kollégium, Sepsiszentgyörgy)

5–8. osztályosok:

  1. díj – Opra Szende (I-es számú Gimnázium, Zabola)
  2. díj – Vizi Anna (Tréfán Leonard Általános Iskola, Poján)

III. díj – Béres Bence Károly (Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy)

9–12. osztályosok:

  1. díj – Kelemen Szilvia (Plugor Sándor Művészeti Líceum, Sepsiszentgyörgy)

A 11 órától kezdődő ünnepségre, a távolságtartási szabályoknak megfelelően, 120 idős meghívottunk foglalt helyet a templomtérben, az őket elkísérő diakóniai munkatársakkal együtt összesen 165 résztvevő volt.

Kezdő áhítatán Marosi Tünde helyi lelkipásztor a Zsolt 92,15–16 igei üzenetével biztatta időseinket: „Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság benne!”

Köszöntőbeszédet mondott Birtalan Csilla, a sepsiszentgyörgyi Diakónia kuratóriumának alelnöke, majd énekes előadás következett Mocanu Erika, Lőfi Gellért, Dénes Dorottya és Dénes Előd közreműködésével.

Az ünnepségen a legidősebb jelenlévők képviseletében Vásárhelyi Béla 93 éves vargyasi ápoltunk és Bagoly Veronika 90 éves sepsiszentgyörgyi klubtagunk beszélt a hosszú élet tapasztalatairól.

Az együttlét végén virággal köszöntöttök meghívottjainkat, majd ők is megtekintették a rajzkiállítást. A szeretetvendégség a szabályok betartásával zajlott, külön csomagolt finomágokkal.

Megköszönjük Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának a támogatását, hogy az idei év kulturális pályázati keretéből támogatta rendezvényünket.

Tóth Anna igazgató