Az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Székének körlevele a magyarországi referendum tárgyában

Szeretett erdélyi magyar református testvéreink!

 

Az október 2-i kvóta referendum az első olyan magyarországi népszavazás, amelyen a külhoni magyarság a választópolgárok akarata kinyilvánításának közvetlen eszközével élhet.

A népszavazás alapját képező migrációs jelenség okai, hatásai, körülményei és mértéke egyelőre csupán a híradások szintjén érintik mindennapjainkat. Ezen a szinten érzékelhető a helyzet kezelésével és megoldásával kapcsolatos általános bizonytalanság is. Európai és nemzetközi megoldások nélkül a nemzeti érdekek, Magyarország és a teljes Kárpát-medencei magyarság érdekeinek eredményes képviselete, nemzeti értékeink védelme különösen fontos. Határozott érdekképviselethez nemzeti szintű, többségi meggyőződésre van szükség, amely a nemzetet alkotó egyének véleményeinek összességéből adódhat. Az október 2-ai népszavazás ezt a nemzeti meggyőződést hivatott tükrözni, amely a jövőbeni magyar érdekvédelem leghatékonyabb eszköze lehet.

A meggyőződés felelősséggel jár, ahogy a véleményünk kinyilvánítása is, bármilyen fórumon, bármilyen módon. Nincs család, nincs közösség, nincs gyülekezet és nincs nemzet sem egységes, felelősséggel és szabadon kinyilvánított vélemények és azok összessége nélkül. Ezért fontos, hogy minél többen döntsenek úgy, hogy felelősséget vállalva alkotnak véleményt a nemzet egységének és biztonságának védelméről, a magyar kultúra és magyar hagyományok megóvásának fontosságáról és részt vesznek az október 2-ai szavazáson! 

Számunkra nem kérdés, hogy az esedékes referendum nemzeti ügy, amelynek célja Magyarország integritásának, a magyar kultúrának, a családoknak és hagyományainknak védelme, illetve a magyar érdekek hatékony képviseletének elengedhetetlen eszköze. A megfogalmazott célok a magyarság össznemzeti érdekét képezik, függetlenül attól, hogy az egyes választópolgárok jelenleg Magyarország területén, vagy bárhol máshol élnek a világban.

A fentiek tükrében kérünk mindenkit, hogy álljon ki Magyarország biztonsága és a magyar érdekek védelme mellett az október 2-ai népszavazáson, amely a szabad véleménynyilvánítás mellett a nemzetegyesítés egyik szimbólumává is válhat!

 

Isten óvjon mindannyiunkat, Övé a dicsőség és a hatalom!

 

Kelt, Kolozsváron, 2016. szeptember 14.   

 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke

Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-helyettese, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye esperese

Szegedi László, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora, a Brassói Református Egyházmegye esperese

Szász Attila, a Görgényi Református Egyházmegye esperese, az Esperesek Kollégiumának elnöke

Dr. Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperese

Vincze Minya István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese

Bányai Csaba, a Dési Református Egyházmegye esperese

Berszán István, az Erdővidéki Református Egyházmegye esperese

Balogh Zoltán, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye esperese

Incze Zsolt, a Sepsi Református Egyházmegye esperese

Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese

Lőrincz János, a Marosi Református Egyházmegye esperese

Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese

Dr.Gudor Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese

Zsargó János, a Hunyadi Református Egyházmegye esperese