Az emlékezés köve – 125 éves a segesvári református templom

Úgy kell erre a templomra tekinteni, mint Isten dicsőségének köveire – mondta a segesvári református templom építésének 125. évfordulóján, szeptember 8-án ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A csütörtöktől vasárnapig tartó ünnepségsorozatot záró istentiszteleten a püspök ugyanarról az igéről beszélt, mint amiről a templom fennállásának 100. évfordulóján is beszéltek, a Sámuel első könyve hetedik részének tizenkettedik verséről. 

Az emlékezés köve – 125 éves a segesvári református templom

Kató Béla elmondta, a kő, amelyet Sámuel felállított, de ugyanúgy a segesvári templom is, nem csak emberek számára állít emléket, hanem mindkettő Istent dicséri.

„A gyülekezet élete olyan, mint a hegymászóké. Elindulnak felfelé, de egy adott ponton megállnak, visszatekintenek a megtett útra, a kiindulópontra, amely sokszor nagyon mélyen van. Fontosak ezek a megállók, hogy elgondolkodjunk, és a visszatekintés után menjünk tovább. Isten ezeknél a megállóknál figyelmeztet arra, hogy a kegyelmét napról napra kell megszerezni, nem úgy van, hogy egyszer megkaptuk, hanem folyamatosan meg kell állni, vissza kell tekinteni, és hálát kell adni az addig megtett útért. Sámuel is azért állítja fel a követ, mert mindenre, ami vele történt, hálaadással emlékezik.

Az ortodoxok minden alkalommal, amikor elmennek egy templom előtt, keresztet vetnek, és minden bizonnyal Istenre gondolnak eközben. Ti mire gondoltok, kedves segesváriak, amikor elmentek a templomotok előtt? Ha Istenre tekintünk, akkor ez is egy olyan kő, mint amilyet Sámuel felállított, Isten segítségének és kegyelmének az emléke.”

Kató Béla a 103. Zsoltárt is idézte: Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jótéteményéről. A püspök szerint a közösség sem szabad Isten bármelyik jótéteményéről se elfeledkezzen. Minden istentiszteleti alkalom egy kő, egy emlékezés, és mindennek, ami a jelenben történik valamilyen emléket kell állítani. Az erdélyi magyar közösség pedig nem a mások támogatásából kell a jövőt elképzelje, hanem a saját keveséből kell saját emléket állítson.  

Az emlékezés köve – 125 éves a segesvári református templom

Az ünnepi istentisztelet keretében az egyházközség kórusa is szolgált, majd úrvacsoraosztásra is sor került. Bíró István házigazda, esperes után Veress László egyházmegyei főgondnok, Dorin Danesan polgármester, Magyarország csíkszeredai konzulátusának képviseletében dr. Magyar Balázs konzul köszöntötte a gyülekezetet, majd a templom udvarán kopjafát avattak, amelyet a segesvári polgármester, valamint Magyar Balázs konzul lepleztek le. Az ünneplőket, valamint a kopjafát ft. Kató Béla püspök áldotta meg. 

Az emlékezés köve – 125 éves a segesvári református templom