Az emlékezés a bűnbocsánat alapfeltétele

A 175 éve épült és tíz éve megújult református templomáért adott hálát a miriszlói gyülekezet május 12-én. A szorgos miriszlói gyülekezet mindig gondozta templomát, vigyázott hajlékára, de még fontosabb, hogy meg is töltötte azt. A hálaadó ünnepség keretében a templom kertjében kopjafát helyeztek el a két világháború áldozatainak emlékére.

Az emlékezés a bűnbocsánat alapfeltétele

Kató Béla püspök az VMóz 8,11–18 alapján hirdette az igét az ünneplő közösségnek. Rámutatott, a felolvasott igeszakasz azt mutatja be, ahogy Mózes átadja a stafétát Józsuénak, de előtte feleleveníti a múltat, a negyven évnyi pusztai vándorlást. Mózes azt szerette volna, ha az izraeliták úgy tekintenek előre, a jövőre, hogy közben a múlt hibáiból tanulnak. A miriszlói gyülekezet arra emlékezik, hogy 175 évvel ezelőtt épült fel a temploma, tíz évvel ezelőtt pedig csodálatos módon megújult. Az emlékezés elengedhetetlen, hiszen ha csak a magunk életére tekintünk, sokszor megfeledkezünk kötelességeinkről és egymásról. Elfeledkezünk ugyanakkor a hibáinkról és a bűneinkről is, életünk folyamán pedig Istenről is megfeledkezhetünk, főleg amikor jól megy sorsunk. Isten arra biztat, hogy sem magunkról, sem másokról, sem a történelmünkről ne feledkezzünk meg. Minden, ami a gyülekezet életében történt, a templomépítés óta eltelt 175 évben, az mind Isten szeme előtt történt, és ha a múltat nem látjuk, akkor a jövendő elmegy mellettünk. Mózes történetében azt olvassuk, hogy az egész útra kell emlékezni, az emlékezés pedig a bűnbocsánat alapfeltétele, enélkül nincs újrakezdés. A bűnbocsánatban Isten teljes életet ad mindannyiunknak, hiszen kegyelméből és szeretetéből vagyunk.

Az emlékezés a bűnbocsánat alapfeltétele

Gudor Kund Botond nagyenyedi esperes a Róm 14,19 versével köszöntötte az ünneplőket. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy csak a békében van építkezés. Ahol széthúzás van, ott nem lehet haladni. Azt kívánta a gyülekezetnek, hogy béke legyen tagjai között, hogy tudjanak építkezni. A gyülekezetet, a környéket a testi és lelki törekvés is jellemzi: törekvés volt a templom megépítésekor a nagyenyedi kollégiumban, akik anyagilag is segítették a gyülekezet terveit, törekvés volt tíz évvel ezelőtt, amikor a templomot felújították, és ebben Isten akarata is benne van. A békét és törekvést csak egymás segítségével lehet megteremteni. Egymással és Istennel kell szövetséget kötni, hogy a szolgálatot el tudjuk végezni.

Az emlékezés a bűnbocsánat alapfeltétele

Kórodi Kiss Ibolya miriszlói lelkipásztor a 126. zsoltár szavaival köszöntötte a gyülekezetet. Elmondta, tíz évvel ezelőtt is ez volt a hálaadó ünnep vezérigéje, ez fejezi ki a legjobban, hogy mit is ünnepelnek. Isten hatalmasat cselekedett a gyülekezettel, ezt jó érzés átélni. Miriszló első temploma a temető dombján épült, a régi épületet azonban lebontották, és 1834-ben egy új templom alapkövét tették le. Ennek az építése tíz évig tartott a gyülekezet anyagi gondjai miatt. Az építkezés befejezését a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium segítette, és Isten csodája, hogy 1844 szeptemberében felszentelhették. A lelkipásztor beszámolója szerint a miriszlói gyülekezet mindig féltette, javította templomát, de ami még fontosabb, hogy mindig meg is töltötte a hajlékot. A 175 esztendő történetében nem volt olyan méretű megújulás, mint a tíz évvel ezelőtti, ami nem jöhetett volna létre Csép Tamás és családja nélkül, akiket Isten gazdagon megajándékozott, és az ajándékból Isten oltárára is juttattak.

Az emlékezés a bűnbocsánat alapfeltétele

Az ünnepségen továbbá köszöntőt mondott Alexandru Liviu Gigel polgármester, valamint Ladányi Árpád, a Nagyenyedi Református Egyházmegye főgondnoka. A templomban tartott alkalmon a gyülekezet fiataljai szolgáltak. A gyülekezet a hálaadó ünnep után a templom kertjében kopjafát is állított az első és második világháború áldozatainak emlékére. A kopjafa ötlete Zoltán István gyülekezeti tagtól származott, a szintén miriszlói Mihály László faragta.

 

Kiss Gábor