Az élet Istené

Teremtő Istenünk által irányított, jól megszervezett bioetikai kérdésekkel kapcsolatos rendezvényen vettünk részt, melynek üzenete a Szentírás alapján az, hogy „a teremtett és megváltott élet Istené”. Több mint százan gyülekeztünk a szépen, gondosan berendezett, témához kapcsolódó kihúzható bannerekkel és őszi színekkel díszített, terített asztallal fogadó szörcsei kultúrotthonba 2016. október 22-én, szombaton, a Kézdi-Orbai Református Egyházmegye Nőszövetsége által tervezett-szervezett csendes délutánra.

Az élet Istené

Bardócz Tímea elnöknő köszöntötte az egybegyűlteket, kihangsúlyozva, hogy itt az ideje a lelki feltöltődésnek, elcsendesedésnek, elmélkedésnek. Nt. Balogh Zoltán esperes személyes élettörténete, a témába beleillő bizonyságtétele megalapozta és meghatóvá tette a hangulatot. A csodás gyógyulás ismét tudatosítja bennünk, hogy „odafenn Valaki nagyon szeret minket, az Ő kezében van az életünk, övéi vagyunk, övé a dicsőség, neki tartozunk hálával, köszönettel.”

Közös énekléssel hangolódtunk az Orbán Lajos Kovászna-Vajnafalvi lelkipásztor által vezetett, témafeldolgozó rendhagyó Istentiszteletre. A lelkipásztor felesége „asszisztense” Orbán Judit, arra bíztat, hogy adjuk meg magunknak azt a lelki luxust, hogy elcsendesedve kinyílt szívvel és lélekkel hallgassuk az igét és építsük be lelki világunkba. Éljük át a hálás rácsodálkozás érzését, arra gondolva, hogy milyen csodálatosan teremtette Isten a semmiből a világot, az életet. Az ember csak alkot, alkotása halott anyag, Isten életet lehelt a porból formált emberbe.

Az élet Istené

Az igemagyarázatot az „asszisztensek” okító történetekkel illusztrálták. Gondoljunk csak az egyszerű búzakalászra, milyen csoda egyes apró vagy nagyobb élet külön-külön is, és ha ilyen nagy csoda az élet maga, mely tőle származik, akkor az becses, Istentől származó ajándék, amit meg kell becsülni, tisztelni, vigyázni kell rá, mert az élet szép is. Isten gyönyörködik az alkotásában, mely élő, mert az igen jó. Az élet szépsége a jóságból adódik. Ha jó, akkor az szép is. Ugye milyen szép a virágoskert, gyönyörködünk benne. Ahhoz, hogy szép legyen az életed, töltsd meg jósággal. Hogy van bűn és gonoszság?! Igen, mert beengedtük, kellett az a tiltott gyümölcs, hallgattunk a sátán szavára. Annyi gonoszság van a világban, amennyi Isten hiányzik belőle. Életünk azon területeire férkőzik be a gonoszt, ahonnan kiszorítjuk Istent. A gonoszság csak akkor tud bejönni az életünkbe, ha van hely. A tele vederbe nem lehet vizet tölteni. Vannak helyek, ahonnan kiszorítjuk Istent és mégis van Ige és van kegyelem, mert nem véletlenül vagyunk a világon. Istentől vagyunk, Isten a magáéból ad nekem, az Ő Szentlelkéből, csak el kell fogadnom, be kell engednem. Ő megszólít, feladatott adott, célja van velem emlékeztet, hogy nem hiábavaló az életem, hogy méltósággal van felruházva, teljes életet csakis az egyetlen élő Istennel lehet élni. Az emberben van egy Isten alakú űr, amit csakis Ő tölthet be. Életünk értelme a fejlődés, a törekvés az Istenképűségre.

Nagyon magával ragadó, meggyőző, szép és jó prédikációt hallhattunk. Isten gyermekei vagyunk, az Ő kezében vagyunk a legjobb helyen.

A továbbiakban lelkipásztorok beszéltek bioetikai kérdésekről, mint például az abortusz, melyről Beke Boróka lp., beszélt, az eutanáziáról Bíró Erika helyi lp., a szervátültetés kérdéséről Dezső László Levente beszélt, a klónozásról Marosi Károly valamint egyházunk álláspontját a házasság, család, nemiség témájában nt. Balogh Zoltán esperes fejtette ki.

Az állomásokon való végighaladás, gyűjtögetés, és ajándékozás után az Orbán Judit lp. által vezetett imacsendet a szörcsi nőszövetség által előkészített estebéd, szeretetvendégség zárta.

 

Megható volt, köszönet és hála mindenért,

 

Nagyoláh Ilona

ikafalvi nyugdíjas tanítónő