Az egyházak restitúciós helyzetéről tájékoztatta Hans Klemm amerikai nagykövetet Kató Béla

Hans Klemmel, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetével találkozott szeptember 13-án, kedden Kató Béla püspök. A megbeszélésen, amelyre Sepsiszentgyörgyön került sor, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás Sándor, Kovászna megye elnöke is részt vett. Hans Klemm székelyföldi látogatása során Hargita és Kovászna megyéket kereste fel, mint elmondta elsősorban informálódni szeretett volna a két napos látogatás folyamán.

Az egyházak restitúciós helyzetéről tájékoztatta Hans Klemm amerikai nagykövetet Kató Béla

A sepsiszentgyörgyi találkozó után tartott sajtótájékoztatón a nagykövet elmondta, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak három prioritása van Romániában. Az első, hogy az ország biztonságát elősegítsék. Emellett a demokrácia és a nyitott, átlátható kormányzást, a demokrácia és a demokratikus intézmények megerősítését is prioritásnak tartják, a demokráciába beleértve a kisebbségek tiszteletben tartását, a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, a szabad gyülekezéshez való jogot. Klemm szerint a harmadik prioritás a gazdasági prosperitást elősegíteni. Románia amerikai szempontból egy gyorsan fejlődő gazdaság, az ország jelentősen hozzájárul a nemzetközi helyzet stabilitásához.

Klemm a romániai restitúció kapcsán elmondta, hogy az Amerikai Egyesület Államok 1990 óta követik a folyamatot, mivel hisznek a tulajdonjog sérthetetlenségében, azonban a nagykövet nem fűzött semmilyen megjegyzést a restitúció jelenlegi állásához.

Az egyházak restitúciós helyzetéről tájékoztatta Hans Klemm amerikai nagykövetet Kató Béla

Kató Béla püspök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a nyár elején az Amerikai Egyesült Államokban találkozott azokkal a képviselőkkel, szenátorokkal, akik 2014-ben írtak egy támogató levelet a Mikó-per kapcsán. A látogatáskor kiderült, hogy a képviselők nagyon keveset tudtak az ügy lefolyásáról. Egy héttel ezelőtt a restitúciós bizottság egy nap alatt 12 ügyben 12 elutasító választ küldött az egyházkerületnek, mindegyikben az egyházkerület jogutódlását kérdőjelezi meg. A püspök emlékeztette a nagykövetet, hogy 500 éves történelemmel rendelkeznek a protestáns egyházak, jövőre ezt ünneplik világszerte. Erdélyben annak az egyháznak a történelmét és múltját veszik el, amelyik 500 éve jelen van a társadalom életében. Az, hogy ennek az 500 éves intézménynek a jogfolytonosságát megkérdőjelezik, nem méltó ünneplése a reformációnak.

„A mi egyházunk felfogása szerint, ha diakóniával, oktatással nem foglalkozhatunk, az a vallásszabadság korlátozása. Ha nincs megadva az a jog, hogy gyerekeket neveljünk és embereket gondozzunk, aszerint a bibliai mérce szerint, amit mi megismertünk és ami szerint élünk, ez a vallásszabadság súlyos megsértését jelenti. A mi egyházunk az élet istentiszteletében való részvételt hangsúlyozza.” – jelentette ki a püspök. 

Az egyházak restitúciós helyzetéről tájékoztatta Hans Klemm amerikai nagykövetet Kató Béla

Kató Béla azt is elmondta a nagykövetnek, hogy a reformátusok lojális állampolgárok, akik kiállnak a jogaikért. Az Amerikai Egyesült Államok a demokrácia és a vallásszabadság mellett sokszor hitet tett, de konkrét mindennapi lépésekkel szeretnék ennek eredményeit látni itthon is. A püspök szerint perek százai terhelik jelenleg a református egyházat, amelyekbe kezdenek belefáradni, különösen az fárasztó, hogy, ha a helyzet megengedi, akkor jogtiprásokra is sor kerülhet. Kató Béla bejelentette, hogy Hans Klemm hamarosan Kolozsvárt is fel fogja keresni, ígérete szerint az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalába is el fog látogatni, ahol a visszaszolgáltatások ügyéről részletesebben is tájékoztatni fogják.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor