Az „Apostolok Cselekedetei” nyomában!

Az idei esztendőben a székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban rendezték a református középiskolák országos bibliaismereti vetélkedőjét. Az eseményen az Erdélyi illetve a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben működő kilenc református iskola közül nyolc vett részt, a kilencedik iskola csapata betegség miatt hagyta ki az idei megmérettetést.

Az „Apostolok Cselekedetei” nyomában!

A két napos rendezvényen részt vettek a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium, a székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, a Marosvásárhelyi Református Kollégium, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, a Kolozsvári Református Kollégium, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium és a Szatmárnémeti Református Gimnázium négy fős csapatai kísérőtanáraikkal együtt. Az idei évben a Szentírásból kijelölt rész az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv volt. A szervezők gondoskodtak arról, hogy a verseny mellett sok más érdekes programmal tegyék színesebbé a kétnapos együttlétet.

A nyitó áhítaton Szatmári Szilárd csíkszeredai lelkipásztor, egyházmegyei főjegyző hirdette az Igét az Ap. Csel 9:32-35 alapján. Arra figyelmeztette a versenyzőket, hogy a szív látásával a mögöttes dolgokat is észrevegyék, ne csak a nyilvánvalókat lássák. Ugyanakkor örömtelinek nevezte azt a tényt, hogy a diákok szabad idejükben a Bibliával foglalkoznak. Ezt követően a házigazda nevében Juhász Zoltán iskolalelkész és Tőkés Zsolt igazgató köszöntötte a vendégeket. Az esti program különlegesre sikerült, hiszen a 8-as sz. Z. Sebess József Cserkészcsapat Heim Lóránt tanító vezetésével „száraz tábortűz” mellett egy interaktív ismerkedésre várta a résztvevő diákokat.

 

Jegyzőkönyv és facebookos idővonal


A szombat reggeli áhítatot dr. Bekő István Márton az udvarhelyi Bethlen-negyedi református egyházközség lelkipásztora tartotta a Lukács 1:1-4 alapján. Igehirdetésében a Biblia olvasásának fontosságára világított rá. Ezt követően elkezdődött a három órás verseny. Huszonegy kérdésből álló feladatlapot kaptak a csapatok, amelyben nemcsak a lexikális és tárgyi tudásukat kellett bizonyítaniuk, hanem a kreativitásra, a szöveg értelmezésére és a történetek közötti összefüggések felismerésére is kellett figyelniük.

Az „Apostolok Cselekedetei” nyomában!

Talán a két legizgalmasabb feladat az volt, amikor jegyzőkönyvet kellett készíteni a jeruzsálemi apostoli gyűlésről legalább három napirendi pontban, vagy elkészíteni Pál apostol facebookos idővonalát a milétoszi búcsúzkodástól a római fogságba esésig. Jól jelzi a csapatok kreativitását és szellemességét az egyik dolgozatban olvasható „idővonal-bejegyzés” mely a következőképpen szólaltatja meg Pál apostolt a XXI. század nyelvezetén: „nem leszek net közelben, mert a börtönben nincsen wifi ”. Jól mutatja a csapatok erejét és felkészültségét, hogy a száz pontos skálán az első és a második helyezett között csupán egy pont volt a különbség és a szervezők két harmadik díjat kellett kiosszanak. Az ünnepélyes eredményhirdetés rövid áhítattal kezdődött melyet Juhász Zoltán iskolalelkész tartott a biblia vetélkedő központi igéje alapján mely az Ap. Csel 8:29-31-ben olvasható. Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy a Szentírással való foglalatosság mindig megszentelt idő.  Ezt követően került sor az ünnepi eredményhirdetésre és az oklevelek valamint az ajándékkönyvek átadására.

Az „Apostolok Cselekedetei” nyomában!

A 2015-ös bibliaismereti vetélkedő győztese a Csata Péter, Csatári Leila, Kovács Adél és Moroz Lóránd alkotta csapat lett, akiket Higyed Gyöngyi és Székely Tünde vallástanárok késztettek fel és a Szatmárnémeti Református Gimnáziumot képviselték. A második helyen a Bobric Henrietta, Pap Andrea, Séra Tímea és Bara-Balázsi Lehel alkotta csapat végzett Juhász Zoltán iskolalelkész vezetésével, akik a székelyudvarhelyi Backamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumot képviselték. A megosztott harmadik helyen végzet: a Kézdivásárhelyi Református Kollégium csapata, melynek tagjai Bándi Rebeka, Ilkei Lóránd, Pénzes Tekla és Gajdó Szende Ruszka Sándor iskolalelkész vezetésével valamint a Kolozsvári Református Kollégium csapata Zsigmond Előd, Tasnádi Zoltán, Futó Leó és Zsigmond Regina, akiket Péter Csaba tanár vezetett. A győztes csapatok oklevelet és könyvjutalmat kaptak.

Az „Apostolok Cselekedetei” nyomában!

A szervezők köszönetet mondanak Szegedi László egyházkerületi generális direktornak, a kőhalmi református szórványkollégium igazgatójának, valamint Dávid Zoltánnak, a Misztótfalusi Kis Miklós Református Sajtóközpont igazgatójának a könyvadományokért. A 2016-os esztendőben az országos bibliaismereti vetélkedőnek előreláthatólag a Kolozsvári Református Kollégium ad otthont.

A bibliaismereti vetélkedővel egy időben zajlott a Kollégiumban a VII-VIII. osztályosok számára vallási olimpiász Hargita megyei szakasza is.

 

Szöveg és fotó: Juhász Ábel