Az áldozatkész emberek a jelen fenntartó erői

Hálaadó istentiszteletre gyűlt össze az Angyalosi Református Egyházközség gyülekezete április 30-án, amelyen az elmúlt öt év építkezési munkálataiért mondtak köszönetet. 

📸 Kiss Gábor

Minden ember építkezik valamilyen formában, ez az élet alapja. De hogyan tegyük ezt stabilan? Kató Béla püspök prédikációjában a Mt 7, 24-27 versekkel példálózott, amelyben Jézus két csoportra osztja az emberiséget: míg egyik homokra építi házát, a másik sziklát választ alapnak. A legfontosabb tehát a szilárd alap kiválasztása, amely az ember életében maga Jézus Krisztus, aki áldozatot hozott értünk, emberekért. Ezt az áldozatot pedig mi magunk is meg kell hozzuk a biztos jövő érdekében. Ugyanis minden, amink ma van, az valakinek az áldozathozatalából született. Az áldozatkész emberek tehát a jelen fenntartó erői, de a jövő is az ő szívükből fog kinőni.  

📸 Kiss Gábor

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” – Incze Zsolt György esperes a Zsolt 126:3 verssel fejezte ki köszönetét, szívből jövő hálával sorolta mindazokat, akik segítették a felújításokat. 

Tusa Róbert, Angyalos lelkipásztora az elmúlt évek munkálatait összegezte. Elsősorban Isten segítő erejéért mondott köszönetet, és kijelentette, hogy minden, amit álomnak tekintettek, valóra vált. 2018-ban, mint ahogyan Jézus korában is, csupán két hal és egy kenyér volt a tarisznyában, abból kellett „építkezni”, ezt azonban az Úr soha nem engedte kifogyni. A rengeteg támogatás és segítség lehetővé tette 2018-2019-ben a lelkipásztori lakás teljes belső- és részleges külső javítását, udvarterének kialakítását. 2019-ben a templom külső javítására került sor, 2021-ben a templomot körülvevő várfalat újították fel, 2022-ben a templom belső falainak javítását, padlózatának újítását, toronyablakainak cseréjét, a szószéki lépcső feljavítását sikerült véghez vinni. Idén pedig a közösségi ház javítását, az emlékművet körülvevő udvartér kialakítását fejezték be. 2018-ban váratlan segítség érkezett Svájcból, de segítő kezet nyújtott az Erdélyi Református Egyházkerület, Magyarország Kormánya, Kovászna Megye Tanácsa, a Romániai Vallásügyi Államtitkárság, Gidófalva Önkormányzata, illetve a gyülekezeti tagok munkája is. A lelkipásztor hangsúlyozta, az épületek megújulásával megújult Angyalos önbizalma is.  

📸 Kiss Gábor

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja elismerését fejezte ki a megvalósított építkezésekért, amelyek ékesen bizonyítják, hogy egy hitében erős gyülekezet él a vidéken. Mint elmondta, a Magyar Kormány 2017-ben döntött úgy, hogy külhoni építmények segítségére siet, e döntés pedig a gyökerek megerősítését támogatja, az értékek megőrzésére ad lehetőséget.  

Kacsora Szabolcs dadi lelkipásztor Pál apostol leveléből olvasva tett ígéretet arra, hogy testvérgyülekezetük nevében igyekszik tartani a kapcsolatot a külhoni testvéreikkel, hogy lélekben együtt gazdagodhassanak.  

📸 Kiss Gábor

Deák Bálint dadi gondnok hálát adott azért, hogy a harminc éve tartó kapcsolat mindmáig él, Isten segítségét kérte arra, hogy ez a kötelék a jövő generációjának is elérhető legyen.  

„A falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében” – Nagy Zoltán megyei tanácsos Gárdonyi Géza regényéből idézett, egyetértve az író szavaival, ugyanakkor kiegészítve azokat. Fontos ugyanis a falak jelenléte is, hiszen ezek adnak teret a találkozásra, az imára. Kovásza Megye Tanácsának nevében hangsúlyozta, igyekeznek nemcsak utakat, de közösségeket is építeni. Isten áldását kérte a megújult javakra. 

📸 Kiss Gábor

Jancsó Ernő, Gidófalva község polgármestere az Angyalosi Református Egyházközség temploma előtt álló székelykapu feliratával köszönte meg a jelenlétet, illetve a rengeteg segítséget: „Menjetek be az Ő kapuján, hálaadásra.”  

Bartha Levente főgondnok a Királyok 1. könyve 8:30 versével köszöntötte az egybegyűlteket. Mint elmondta, mindvégig tudták, hogy az Úr meghallgatja imádságaikat, és megsegíti munkájukat, hiszen ahol tenni akarás van, ott a segítség sem marad el. Köszönetet mondott a segítségért, és hálát adott azért, hogy nem csak az egyház, a közösség is épül.