Az alázat és az önfegyelem könyvei

Kozma Zsolt nyugalmazott professzor által összeállított két könyvet mutattak be a Református Egység Napjának előestéjén. A Református Szemle repertóriuma 1908–2012 és A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója című köteteket Kállay Dezső, a Protestáns Teológiai Intézet rektora, Adorjáni Zoltán, a Református Szemle főszerkesztője és Péter Éva egyházkerületi zenei előadó mutatták be az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának nagytermében, az est házigazdája Kató Béla erdélyi püspök volt.

Az alázat és az önfegyelem könyvei

– Az egységhez tartozás kifejezése könyvbemutató is, hiszen egyházunk értékes tagjának könyveit tesszük nyilvánossá – mondta Kató Béla erdélyi református püspök a Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai professzor által összeállított két könyv bemutatóján május 21-én Kolozsvárott. A püspök egy személyes emléket is felidézett, egy levelet olvasott fel, amelyet 1983. július 23-án küldött neki Kozma Zsolt professzor, amelyben három lelkipásztorra bízta a magyar református igehirdetések jegyzékének elkészítését. Bár ez a munka nem készült el, kiderült, hogy aki ilyen munkára vállalkozik, annak szorgalmasnak, céltudatosnak kell lennie. Ez a két könyv pedig ilyen munkának az eredménye.

Kállay Dezső, a Protestáns Teológiai Intézet rektora Kozma Zsolt tudományos tevékenyégét ismertette, méltatva szerkesztői és írói munkásságát. A rektor szerint a professzor nem riad vissza az aprólékos, tudományos kutatói munkától. Kállay szerint ez a két a református irodalom gyűjteményének fontos jegyzéke, emellett a belső térképek, valamint az alázat és az önfegyelem könyve. Elmondta, hogy a Református Szemlének négy előző jegyzéke készült el, azonban a 105 évfolyam első átfogó repertóriuma, amely egységes szempont szerint rendezi, sorszámmal látja el a közleményeket.

Az alázat és az önfegyelem könyvei 

Adorjáni Zoltán főszerkesztő elmondta, hogy a 109 éves Református Szemle az egyházkerület kiadványaként indult, a hivatalos közlemények mellett teret adott az egyháztörténeti és teológiai munkáknak is. A folyóirat több feladatát átvette az Üzenet, a Harangszó, az Igehirdető és az Értesítő, ennek köszönhetően azonban ma a kiadvány a tudományos közlöny szerepét tölti be. Adorjáni hangsúlyozta, hogy egy periodika akkor használható igazán, ha repertórium is van hozzá. 

Péter Éva egyházkerületi zenei előadó szerint A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója című könyvben több mint kétezer címszó segíti elő az énekeskönyvben való tájékozódást. Az Erdélyi Református Sajtóközpont által kiadott könyv elsősorban a lelkipásztorok munkáját segíti, a prédikációhoz való kapcsolódási pontok megkeresésében fontos a kiadvány. A könyv szakszerű keresési eszköz, amelyet a jól felkészült kántorok is használni tudnak, valamint a vallástanárok munkájában is segítség lehet, hogy megfelelő szövegtartalmú énekeket válasszanak a vallásórákra.

Az alázat és az önfegyelem könyvei

Kozma Zsolt nyugalmazott teológiai professzor beszédében kiemelte, hogy kis egyház vagyunk, ezért az ilyen kutatómunkákra szükség van, hogy megőrizzük, ami a miénk, tisztán lássuk, hogy kik vagyunk

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor