Átadták az újjáépített mezőpaniti református templomot

Új templomot épített a mezőpaniti gyülekezet a régi, kisebb hajléka helyén. Eddig 350 férőhelyes temploma volt a közösségnek, most 640 személyt is befogad az új, korszerű épület, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület közbenjárásával, a magyar kormány támogatásából és jelentős önrészből építettek fel.

Zsúfolásig telt vasárnaponként a közel kétezer lelkes mezőpaniti gyülekezet temploma, ünnepekkor pedig nem is fért be mindenki az épületbe, így szükségessé vált annak bővítése. Az eredeti tervekben csupán a déli fal lebontása szerepelt, a munkálatok elkezdése után azonban kiderült, a templom szerkezete nem bírná meg a bővítést, a templomtornyon kívül teljesen le kellett bontani az épületet.

Az átépített mezőpaniti templom. 📸 Kiss Gábor

A gyülekezet eredetileg 150 ezer euró összegyűjtését vállalta, az egyházkerület ehhez 900 ezer eurónyi támogatást ígért. Végül másfél év alatt 200 ezer euró gyűlt össze a gyülekezeti tagoktól. 2019 márciusára kapták meg az engedélyeket, és a széki Ház Construct vállalatot bízták meg a kivitelezéssel. 2020 novemberében már megtartották az első istentiszteletet az új épületben. Zolcsák Péter tervező elmondta, nagyok voltak a technikai kihívások, de olyan templomot sikerült építeni, amely a modern követelmények szerint a legmagasabb szinten áll.

Az új templom 800 négyzetméteren 640 férőhelyet biztosít az előző 350 helyett, gyerekmegőrző és baba-mama terem van a tetőtérben, harangláb készült a régi, 200 éves harangnak, filegória és nyári konyha a gyerek-, ifjúsági és családos tevékenységeknek, emellett játszótér, korszerű kazánház és új kerítés.

Zolcsák Péter tervező a hálaadó ünnepségen. 📸 Kiss Gábor

A hálaadó ünnepségre huszárok kíséretében érkeztek a résztvevők, majd az újítást hirdető emléktábla leleplezését és a szalagvágást követő istentiszteleten Kató Béla püspök hirdette az igét a Mt 19,26 alapján: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.” Felhívta a figyelmet arra, hogy sokszor lemondóan úgy látjuk, nincs jövőnk itt, a szülőföldön, nincs türelmünk kivárni a problémák megoldását, nem látjuk a lehetőségeket, és sokan fel is adják a harcot, elhagyják az országot. A keresztyén embernek azonban megvan a reménysége, hogy Isten hátha szóba áll vele – ez történt a mezőpanitiakkal is, akik kértek, odafordultak, és Isten meghallgatta őket. „Amikor az emberi lehetőségek végesnek bizonyulnak, kitárulnak Isten lehetőségei” – mondta el Kató Béla, majd hozzátette: ha istenben bízunk, a megváltás erői elkezdenek mozogni, és ha mindenki egyenként elkezd adni, Isten kirendeli a többit, ami szükséges. Ha elkezdődik az ilyen élet, Isten megadja a termést.

Kató Béla püspök áldotta meg az átépített templomot. 📸 Kiss Gábor

Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperese az 1Kir 8,29–30 versekkel köszöntötte az egybegyűlteket, biztatta a gyülekezetet: „Nézz nyitott szemmel erre a házra éjjel és nappal, arra a helyre, amelyről ezt mondtad: Ott lesz az én nevem! Hallgasd meg az imádságot, amikor a te szolgád ezen a helyen imádkozik! Hallgasd meg a te szolgádnak és népednek, Izráelnek a könyörgését, amikor ezen a helyen imádkoznak! Hallgasd meg lakóhelyeden, a mennyben, hallgasd meg, és bocsáss meg nekik!”

Kovács Tibor helyi lelkipásztor köszöntőjében kijelentette: „Az elmúlt évben megláttuk Isten csodáit, lenyűgözött gondviselése, és a templom minden sarka dicsőségét hirdeti.” Bodó Előd Barna polgármester a magyar nép határokon átnyúló egymásba kapaszkodásáról szólt az egybegyűlteknek, hangsúlyozva, hogy felelősségük meg is tölteni a templomot vasárnapról vasárnapra. Az elöljáró szerint a templom égre mutató, figyelmeztető hely: „nekünk itt küldetésünk van, építsük jövőnket, gyermekeink, keresztyén népünk jövőjét Isten dicsőségére.”

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja Orbán Viktor miniszterelnök levelét olvasta fel. A kormányfő üzenetében elhangzott: életünk törtvénye úgy szól, határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs. A bővülő, megszépülő templomok mindig a gyülekezet hitéről, erejéről és bátorságáról tanúskodnak, a mezőpaniti közösség pedig minderről bizonyságot tett.

Varga Mihály: a magyarok keresztyén kultúrájukat nemzetmegtartó forrásnak tekintik. 📸 Kiss Gábor

Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, Magyarország pénzügyminisztere köszöntőbeszédében elmondta, a templom megépülése önmagában is elég lenne a gyülekezet öröméhez, de ennél fontosabb, hogy a közösség tovább erősödött, hitéről is bizonyságot tett. A cselekvő közösségek erősödése, a Kárpát-medencében épülő és újuló templomok üzenik: a magyarok keresztyén kultúrájukat nemzetmegtartó forrásnak tekintik. A tárcavezető hozzátette: Magyarország kormánya szívén viseli a nemzeti összetartozás ügyét, a hitélet támogatása pedig fontos számukra: több mint háromezer templom újult meg, és közel 150 épült az elmúlt évtizedben a Kárpát-medencében, az idei magyar templomfelújítási program keretében pedig 1800 hajlék felújítása kezdődik meg, illetve folytatódik, ebből 1400 anyaországi és 400 külhoni.

A hitélet támogatása fontos az anyaország számára. 📸 Kiss Gábor

Az ünnepségen a gyülekezet Oltalom zenekara, valamint a helyi gyerekek szolgáltak énekkel. A templom falán leleplezett emléktábla hirdeti:

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Jer 29,11

Ez a templom újjáépült Isten dicsőségére és lelkünk javára Magyarország kormánya, az Erdélyi Református Egyházkerület és a mezőpaniti református hívek szívből jövő adományaiból az Úr 2019–2020. esztendejében.