Annyira megszerettük Nyárszót, hogy nem tudjuk elengedni Sárvásárt

A nyárszói és sárvásári református templomok megújulásáért tartott hálaadó istentiszteletre gyűlt össze a Nyárszó-Sárvásári Református Egyházközség kettős gyülekezete pünkösd másodnapján, május 20-án. Az ünnepséget Sárvásáron kezdték, majd Nyárszó templomában folytatták. A hálaadó istentiszteleteken köszönetet mondtak a lelkipásztor-család 30 éves kitartó szolgálatáért is.  

A sárvásári református templomban Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese a Jer 31, 31-34 versei alapján hirdette Isten igéjét. „A pünkösdre tekinthetünk úgy, mint egy 2000 éve történt történelmi eseményre, ahol elkezdődött egy intézmény és annak közösségének története, de tekinthetünk úgy is, mint a Szentlélek erővel és bátorsággal eltöltésének ünnepére. Ma azonban úgy tekintsünk rá, mint a Szentlélek kitöltetése nyomán megígért új világra.” Ez az új világ, amit Isten egykor Jeremiás által hirdetett, a ma „fogságban élőknek” is szól, azoknak, akik nem találnak kiutat – hangsúlyozta a püspökhelyettes. Jeremiás testamentumában azt hirdette a népnek, hogy van Isten és van jövő, hisz Isten megemlékezik a választott népről és egy gondtalan világot készít nekik elő. „Új szövetséget hirdetek néked!” – közvetíti Jeremiás, annak ellenére is, hogy a választott nép megtagadta Istent, elfordult Tőle, saját bálványokat kezdett imádni, megrontva mindezzel az emberre vonatkozó törvényeket is, elfeledve a hovatartozás tudatát, az embertársak felé mutatott tiszteletet és szeretetet. Ma, amikor a pünkösdre emlékezünk, erre az új világra kell gondolnunk, az újrakezdés lehetőségére, amelyet Isten nekünk is tartogat.  

Sárvásár megújult temploma a főút mellett haladóknak hirdeti Isten dicsőségét. 📸 Kiss Gábor

„Az a 30 esztendő, amit egy gyülekezetben eltöltünk, egy élet; és 15 év vezetőként egy közösség élén, egy másik élet. Ennek a két életnek a tisztelete hozott bennünket ide a mai napon” – fogalmazott Kató Béla püspök, háláját fejezve ki Vincze Minya István esperesi és lelkipásztori tevékenységéért. Miért fontos arról beszélnünk, ami már megtörtént? Manapság egyre könnyebben feledkezünk meg dolgokról, elfelejtjük a szülőfalunkat, a tanítóinkat, akik egy úton vezettek. Ez az összejövetel azonban azt is bizonyítja, hogy mi nem felejtünk, hanem megbecsüljük mindazokat, akik előttünk jártak – egészítette ki gondolatait. Ünnepi beszédben a püspök az esperes házaspár őrző, békességet teremtő, segítő tevékenységét is megköszönte, akik minden probléma élén segítőként álltak a híveik mellett. 

Sárvásáron Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes hirdette az igét. 📸 Kiss Gábor

Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka ugyancsak hálás szavakkal szólt az egybegyűltekhez, megköszönve, hogy a pünkösdöt egy nagy család, az erdélyi reformátusság körében ünnepelheti: „hálatelt szívvel állok itt, mert közösségünket megtartotta az Úr, mert önöknek egy hűséges pásztort adott, aki 30 éve végzi szolgálatát.” 

Ambrus Attila főgondnok is megköszönte a lelkészházaspár 30 éves szolgálatát. 📸 Kiss Gábor

Póka András-György, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka szintén Vincze Minya István esperes, helyi lelkipásztor 30 éves szolgálatát emelte ki köszöntő beszédében. „Senki sem lehet próféta a maga hazájában, de a kivétel erősíti a szabályt” – Vincze Minya István nemcsak lelkipásztorként, de esperesként is megállta a helyét az elmúlt években. Az elmúlt időszak nehézségeit felidézve hozzátette, nemcsak hirdette az igét a vírus időszakában, de mentősként a betegek mellé is állt, tudta, hogy az élet szent. A főgondnok végül köszönetet mondott a sárvásáriaknak is, amiért lelkipásztorukat mindvégig támogatták.  

A nyárszói templomot és annak gyülekezetét Kató Béla püspök áldotta meg. 📸 Kiss Gábor

Végezetül Vincze Minya István esperes, helyi lelkipásztor is kifejezte szívből jövő háláját az elmúlt évek támogatásaiért, tevékenységeiért. „Az elmúlt 30 évet egyetlen esztendőbe tudnám elképzelni, hálás vagyok minden egyes pillanatáért. A kettősséget a következőképpen szoktam kifejezni: annyira megszerettük Nyárszót, hogy nem tudjuk elengedni Sárvásárt.” Az esperes elmondta, az évek alatt kapott meghívásokat nagyobb gyülekezetekbe is, de mindig úgy gondolta, hogy kis gyülekezetben is szükség van lelkészre, hiszen ezek a végvárak. Hozzátette, minőségi életet az ember csak szülőföldjén élhet, ezért is tért haza szolgálni.  

Nyárszó temploma. 📸 Kiss Gábor

Az ünneplőbe öltözött gyülekezet ezután Nyárszó református templomába vonult, ahol Kató Béla püspök az ApCsel 20, 28 versei alapján szólt az egybegyűltekhez. Prédikációjában a püspök az első pünkösd ünnepét idézte fel, az apostol első üzenetét közvetítve: „Viseljetek gondot magatokra!” Az apostol üzenete a ma emberének is szól, megmutatja azt az utat, amelyet be kell járjon. Szavai talán önzőnek tűnhetnek, de fontos üzenetet hordoznak, azt akarja megtanítani a gyülekezet vezetőinek, hogy tőlük is függ a gyülekezetük sorsa, így arra kéri őket, hogy erősítsék meg magukat, tartsák maguk elé a hit pajzsát. Az ige második üzenete azt kéri a vezetőktől, hogy vigyázzanak az egész nyájra. Ebben a nyájban pedig a fekete bárányokat is terelgessék.  

Vincze Minya István 30 éve szolgál a gyülekezetben, 15 éve az esperesi teendőket is ellátja. 📸 Kiss Gábor

A hálaadó istentiszteleteket a helyi gyermekek kórusa és verses előadása, illetve a helyi énekkar műsora tette emlékezetessé. A két ünnepen beszédet mondott Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, Csoma Botond, a Kolozs Megyei RMDSZ elnöke és Bódis László, Körösfő község polgármestere.