Alternatív istentisztelet a Bulgáriatelepi gyülekezetben

Már-már hagyománnyá vált alternatív ifjúsági istentiszteletre került sor február 7-én a Bulgáriatelepi gyülekezetben, amelyre nem csupán fiatalokat és a gyülekezethez tartozó tagokat vártak a helybéli ifisek. A tavalyi esztendőtől kezdve két-három havonta szerveznek a helybéli fiatalok olyan istentiszteleti alkalmakat, amelyek egy picit másabbak a megszokottnál. A liturgiai elemeket egymás között osztják fel, hangszeres kísérettel ifjúsági énekeket énekelnek, imaközösséget tartanak és a végén szeretetvendégséggel fogadják a megjelenteket. Az idei év első ilyen jellegű istentiszteletén arra a kérdésre próbáltak választ keresni, hogy senki sem lehet próféta a maga hazájában.  Fehér Attila helybéli beosztott lelkész a Márk 6,1-6 alapján tartott igei bevezetőt.

Alternatív istentisztelet a Bulgáriatelepi gyülekezetben

Három gondolat köré csoportosította az igei üzenetet. Egyfelől beszélt arról, hogy mivel Jézus túl közel élt azokhoz a názáretiekhez, akikkel együtt felnövekedett, ezért nem látták meg benne a nagyságot és nem hitték el azt, hogy Ő az Isten Fia. Sok esetben mi magunk se látjuk meg azoknak az embereknek a nagyságát, akiknek a közelében élünk és ugyanakkor a 2000 éves távlat könnyebbé teheti a hitet Jézus irányába, szemben az akkor élt názáretiekkel. A második gondolatkör már a provokációval volt kapcsolatos. Jézus a názáreti zsinagógában elmondott prédikációjában elmondja, hogy Ő az Isten Fia. Azoknak a názáretieknek, akikkel együtt gyermekeskedett, meg akik között ő is egyszerű ácsként dolgozott, ez provokációként hathatott. Jézus a prédikáció által ma is provokálni akar bennünket és fel akarja kavarni a vizeket, hogy hitünkben ne maradjunk meg ugyanabban az állapotban, hanem egyre inkább előre haladjunk benne. A harmadik gondolatkör már arról szólt, hogy ebben a történetben megjelenik a légkörnek a meddősége is. Jézus ott a hitetlenségük miatt nem tehetett csodát. S ez sok esetben manapság is megtörténik, hogy Ő ugyan szeretne változásokat előidézni a mi életünkbe, de mivel mi emberek erre nem vagyunk nyitottak, ezért önmagunkat szegényítjük meg és önmagunk ellenségévé vállunk s ezáltal tesszük meddővé azt a légkört amiben vagyunk. Imaközösség, ének és áldás után szeretetvendégséggel fogadták az egybegyűlteket. Örömmel tapasztalták, hogy közel százan eljöttek és már-már kezdett kicsinynek bizonyulni az a terem, amelyben megszervezték ezt az alkalmat.

Alternatív istentisztelet a Bulgáriatelepi gyülekezetben

A következő ilyen jellegű istentiszteletre március 6-án, délelőtt 10 órától kerül sor a Bulgáriatelepi református templomba, amelyen igét hirdet Dávid István, FIKE lelkész. Az éneklést a FIKE Band fogja vezetni. Mindenkit szeretettel várnak erre az alkalomra is.

 

Szöveg: Fehér Attila

Fotó: Kiss Gábor