Állítsuk föl Bethlen Gábor fejedelemmé választása emlékjelét Kolozsvárt!

Állítsuk föl Bethlen Gábor fejedelemmé választása emlékjelét Kolozsvárt!Bethlen Gábor Alapítvány – névadója erdélyi fejedelemmé választásának négyszázadik évfordulóján –, egészalakos bronz szobor fölállítását kezdeményezi Kolozsvárt.

Alapító okiratuk 1982-ben rögzítette: „A fejedelem születésének négyszázadik évfordulója érlelte meg a felismerést: égető teendőink természete bethleni munkát kíván. Olyan tehetséget, hűséget, szívósságot, bölcsességet, amilyennek ő – nagy veszedelmek között – Erdélyt oltalmas várrá, a benne élő nemzetiségek és felekezetek otthonává építette…”

A Bethlen Gábor Alapítvány a névadó példája jegyében született és működik. Az elmúlt 33 évben működési feltételei változtak, de céljai változatlanok. Adományozóik megfogyatkoztak, táboruk azonban egyre gyarapodik: hiszen a világ országaiban, több, mint háromszáz kitüntetettjük – személy, szervezet, intézmény – él, akik közösségi munkájukkal, önkéntes nemzetszolgálatukkal teljesítették, kiteljesítik az alapítói szándékot.

2013-ban, a névadó Nagy Fejedelem tiszteletére Bethlen Gábor Emlékévet hirdetett meg az Alapítvány; néhány programmal. Megvalósításukhoz kérte eddigi kitüntetettjei segítségét. Hármunkat fölkértek az Emlékév fővédnökeinek. Úgy véljük, hogy az Emlékév alábbi célkitűzése a magyarság egészét érinti:

A Kuratórium kezdeményezte, hogy közadakozásból, s alapítványi pályázati támogatással állítsunk szobrot BethlenGábornak; fejedelemmé választása napján és helyszínén: 2013. október 23-án, Kolozsvárt. A Bethlen-szobor makettjét negyedszázada, Péterfy László Székelyföldről származó szobrászművész adományozta az Alapítványnak. 


Bővebb információ a Bethlen Gábor Emlékév oldalán található.