Akcióban a konfisok – avagy KonfAktív regionális ifjúsági találkozó 2016

Egy isteni akcióban volt részük mindazoknak, akik a hétvégén, okt. 13-16. között a Szeltersz-völgyi Szent Gellért Rehabilitációs és Rekreációs Házba látogattak. Találkoztak ugyanis egy lendületbe hozott 45 fős csapattal, akik számára élményt jelentett megtapasztalni az egymással való közösséget, a csapatépítés fortélyait egy festői környezetben.

Akcióban a konfisok - avagy KonfAktív regionális ifjúsági találkozó 2016

A Bágyi Református Egyházközség, a Hargita Megyei Tanács közreműködésével szervezte meg a konfirmandus korosztály számára ezt az aktivizáló és csapatépítő hétvégét, amelynek során a 13-14 éves fiatalokat sikerült elgondolkodtatni komoly teológiai kérdésekkel kapcsolatban.

Akcióba lépett ugyanis még valaki: Isten. Isten akciója volt igazán isteni: az ember által tönkretett teremtett világot, s magát a tönkretett embert Jézus Krisztus teszi helyre, majd Szentlelke által megszenteli a hívő életre. Ezt a témakört próbálta 4 lelkipásztor és vallástanár körbejárni, a kiscsoportokra oszlott ifjú csapat pedig alkalmazni a mai élethelyzetükre nézve. Utóbbi nem is volt annyira könnyű, hiszen a Felsőboldogfaváról, Patakfalváról, Homoródszentmártonból és Bágyból érkező fiatalnak sokban más érdeklődési köre van, mint a Zilah-Fenyves Református Gyülekezethez tartozó 20 főnyi városi gyereknek. A 4. nap végére viszont már el sem szerettek volna szakadni egymástól.

Akcióban a konfisok - avagy KonfAktív regionális ifjúsági találkozó 2016

Isten sem akart elszakadni az emberektől, s akciótervének része volt minden résztvevő, akik kötetlenül, egy csocsó asztalnál vagy éppen a friss-ülj-fel! nevű reggeli tornán, vagy az élménypedagógiai játékok során tapasztalták meg Isten jelenlétét konfis életükben, illetve a csapatszellem kialakulását. A Heidelbergi Kátéhoz és a Szentíráshoz kötődő előadások erősítették a református öntudat megtartását. A programok, mint a photo-hunt vagy a közösségi estek, a záró tábortűz lehetőséget adtak arra, hogy a különböző helységek, régiók szülöttjei kapcsolatot tudjanak tartani egymással.

Szombaton volt alkalmunk a homoródalmási kézműves műhelyben részt vennünk egy sajtkóstolón, amikoris eredeti, ízes tehén-, juh- és kecskesajtokból tudtunk válogatni kényünk-kedvünk szerint. A szánkban maradt felejthetetlen ízeket pedig a helyi 27%-os sóskútnál konzerváltunk. Az Istennel és egymással való közösségünket legjobban a közös, hosszú, gitáros dicsőítések és imádságok erősítették, s reményeink szerint ez nem csupán a Facebook-on él majd tovább, hanem személyes barátságok is teremtődtek. Ebbe a hangulatba röviden, de aktívan bekapcsolódott Borboly Csaba megyei tanácselnök úr is, aki felhívta a figyelmet a 8.osztályba járó vagy afelé közeledő fiatalok számára a pályaválasztás célszerű felelősségére, megköszönvén azt, hogy megyét átívelő bilaterális kapcsolatok is kialakulnak.

Akcióban a konfisok - avagy KonfAktív regionális ifjúsági találkozó 2016

Hisszük, hogy a fiatalok lelki-hitéleti fejlődésében ez a találkozó egy mérföldkő marad, amelyre büszkén tekintenek majd vissza talán egyházi fogadalomtételük napján. A rendezvényt, amelyet a Hargita Megye Tanácsa és a Bethlen Gábor Alap támogatott, minden résztvevő település a saját maga gyülekezetében zárt, egy énekes képvetítős bemutatóval egybekötve. A mindenható Úrnak, a résztvevőknek és a szervezőknek is köszönjük.