Kettős ünnep Ajtonban: megújult templom és családsegítő központ gyarapítja a kis gyülekezetet

21 házat nevezhet otthonának 21 család (42 felnőtt és 40 gyerek) az új ajtoni családsegítő központban. Az idősödő ajtoni gyülekezet egy fiatal közösséggel gyarapodik, és együtt dicsérhetik Istent a település felújított református templomában. A felújításért, építkezésért, közösségért és Isten áldásaiért vasárnap, október 30-án adott hálát a gyülekezet és a falu új lakói.

Október 30-án tartott hálaadó istentiszteletet a gyülekezet. 📸 Kiss Gábor

A teljesen felújított templomban tartott hálaadó istentiszteleten Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes hirdette az igét a Mt 10,26–28.32 versek alapján, megemlékezve a reformáció évfordulójáról. Felhívta a figyelmet arra, hogy a reformáció egyik legnagyobb hozadéka az volt, hogy anyanyelven lehet olvasni a Szentírást és hirdetni az igét. Ebből következett, hogy a hívők felismerhették és magukévá tehették a felelősségteljes életet, és visszatérhettek Krisztus tanításaihoz. „A reformáció a lélek és az ember szabadságát hirdette” – hangzott el. A reformátorok bátran kiálltak az igazság mellett, és hirdették a hit általi megigazulást. Tanításaik hatására az emberek felismerték a személyes és közösségi felelősséget – ezért tudott a protestantizmus annyi mindent megvalósítani, templomokat építeni és javítani, intézményeket létrehozni, fenntartani, és tovább éltetni az örökséget.

Kívül-belül, az alapoktól a tetőig megújult az ajtoni templom. 📸 Kiss Gábor

Kató Béla püspök a Róm 12,13 verssel köszöntötte az egybegyűlteket: „A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet.” Beszédében hangsúlyozta: nem mindegy, hogy milyen közösségbe kerül az elárvult lélek, hozzátéve: „Az egyház nem elvont fogalom. Az egyház ki vagyunk, vagyis olyan közösséggé kell formálódnunk, amely jótékony hatást gyakorol a széttöredezett, sarkaiból kifordult világra, és ahol érzékelhetővé válik Isten jelenléte, áldása.”

A kazettákat Kalotaszegen festették, a motívumokat helyi gyülekezeti tag kutatta. 📸 Kiss Gábor

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint az egyház mindig is tudta, hogy a lélekhez kenyér is kell. Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk – erről tett tanúbizonyságot az ajtoni gyülekezet és Erdélyben az egyház. „Ajton nem egy végvár, ahova visszaszorult a magyarság, hanem egy tábor, ahol erőt gyűjtünk, megerősödünk, hogy innen kiindulva biztosítsuk azt, ami a magyarság megmaradásához kell” – tette hozzá. Bükkös István, a gyülekezet gondnoka azt idézte fel, hogy az elmúlt 80 évben voltak szomorú, nehéz pillanatok, de a kis közösség megmaradt, és a folyamatosan fogyatkozó gyülekezettel mindent megtettek azért, hogy legyen mit átadni az utódoknak.

A felújított templomban Kolumbán Vilmos József püspökhelyettes hirdette az igét. 📸 Kiss Gábor

Vitus-Bulbuk István lelkipásztor elmondta, a kis gyülekezet sosem gondolta volna, hogy teljesen megújulhat a temploma, felfrissülhet az alap, a falak és a tető is, de sok szorgos emberi kéz és Isten áldása lehetővé tette ezt. A lelkipásztor megköszönte a magyar kormány támogatását, az Erdélyi Református Egyházkerület közbenjárását, valamint a tervező, kivitelező vállalatok, ellenőrök, régészek munkáját. A templom új varrottasait Kiss Lukács Éva és munkatársai készítették, az új kazettás mennyezet motívumait Boros Emese gyülekezeti tag kutatta, és Gáll Katalin kalotaszegi bútorfestő készítette el a 12 mintás kazettát.

Vitus-Bulbuk István lelkipásztor, Tőkés Zsolt főgondnok, Kató Béla püspök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Vincze Csongor esperes és Kolumbán Vilmos József főjegyző vágta el a szalagot.📸 Kiss Gábor

Az úrvacsorás istentisztelet után az új családsegítő központhoz vonult a gyülekezet, ahol Kató Béla püspök elmondta: az egyház képviselői sokat gondolkodtak azon, hogy hogyan lehetne orvosolni a Kolozsvárra vagy más nagyvárosba költöző fiatalok szétszóródását. Az ajtoni projekt kezdeményezője Ballai Zoltán volt gazdasági előadótanácsos és Vitus-Bulbuk István helyi lelkipásztor volt 2017-ben. A püspök szerint a megvalósult családsegítő központ modellértékű, hiszen a jövőben más gyülekezetek is követhetik a példát – Kolozsvár másik oldalán, Kajántón is már 11 házhellyel várják fiatalok jelentkezését. „Az anyaország tudott is, és akart is segíteni. Ez nem irányul senki ellen, hanem megmaradni szeretnénk, és itthon érezni magunkat” – hangzott el.

Az egyházközség öt hektáros területén kétszintes házak épültek. 📸 Kiss Gábor

Semjén Zsolt szerint a családsegítő központ létrehozása és a templom megújulása közösen a magyar megmaradás szimbóluma. A köszöntések sorában Vincze Csongor, a Tordai Református Egyházmegye esperese az alkalomhoz illő 1Móz 1,28 verset, az első emberpár megáldását idézte. A fiatal családok nevében Kerekes Boróka szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva, hogy hálájukat az elkövetkező években véghez vitt tetteik fogják igazán kifejezni.

A beköltöző családok ünnepi műsorral kedveskedtek a vendégeknek.📸 Kiss Gábor

A Mezőség szélén fekvő kis településen eddig 78 lelket számlált a református gyülekezet, a projekt megvalósulásával pedig duplájára nőtt a hívek száma. A fiatal családok pályázással kerülhettek a közösségbe, a házakat pedig bérlik, vagy meg is vásárolhatják. Előnyt jelentett a gyerekek megléte vagy a nagyobb család tervezése, valamint ha a házaspár valamelyik tagja gyakorló református gyülekezeti tag. Az egyházközség öt hektáros területén fekvő lakónegyed építését, amelynek kétszintes házait mezőségi és kalotaszegi elemek díszítik, a magyar kormány 1,55 milliárd forinttal (kb. 3,8 millió euró) támogatta. A vasárnapi átadáson a beköltöző családok ünnepi műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Az új házakat és a beköltöző családokat 21 lelkipásztor áldotta meg.