Ahol Isten otthon van – megújult a szentgericei templom

Teljes felújításon esett át a szentgericei református templom, illetve a helyi unitárius gyülekezettel közösen működtetett egészségügyi központ épülete. Az aktív, szorgos helyi közösség fáradhatatlan munkájának köszönhetően a falu folyamatosan fejlődött az elmúlt évek során, idén pedig elérkezett a pillanat, hogy hálát adjanak az eredményekért, áldásokért. A szeptember 1-jei istentiszteleten a református gyülekezet együtt ünnepelt az unitárius testvérekkel, környékbeliekkel és messziről érkezettekkel.

Ahol Isten otthon van – megújult a szentgericei templom

Szentgerice nevének jelentése „szent kegyelem” – ezt élték meg a helyiek hajlékuk megújulásával, a település látványos fejlődésével. A 17. századi templom építését maga Apafi Mihály fejedelem engedélyezte 1677-ben, az okmányt ma is őrzi az egyházközségi levéltár. Az épületet kívül-belül rendbe tették: drénrendszert alakítottak ki, alapot szigeteltek, megtörtént a külső-belső meszelés, megújult a tetőzet, a betonpadlót feltörték, és téglára cserélték, emellett új villanyhálózat, hangosítás, illetve új szőnyegek kerültek a templomba. A holland kampeni gyülekezet orgonát adományozott. A munkálatokat Magyarország kormánya és az Erdélyi Református egyházkerület támogatta.

Ahol Isten otthon van – megújult a szentgericei templom

A templom mellett teljes felújításon esett át a helyi egészségügyi központ is, amelyet a Szentgericei Tiboldi Alapítvány működtet. Az alapítványt 1996-ban hozta létre közösen a református és unitárius egyházközség, Tiboldi István (1793–1879) helyi unitárius iskolamesterről kapta a nevét.  Legfőbb célkitűzése egy orvosi rendelő és szolgálati lakás felépítése volt, amelyet hollandiai és amerikai segítséggel meg is valósítottak, de gyógyszertár és fogorvosi rendelő is helyet kapott az épületben. Ez a húszéves épület újult meg most: szigetelték, ajtókat, ablakokat cseréltek, meszeltek, illetve az udvart is rendbe tették, térköveztek, új kerítés és kapu készült. Az alapítvány az évek során kisbuszt vásárolt a helyi gyerekeknek, hogy könnyebben eljuthassanak a községközpontba, Backamadarasra iskolába, majd megszervezte a falugondnoki rendszert, és a kisebbek szállítása mellett az időseket is eljuttatták az orvosi vizsgálataikra Marosvásárhelyre. Mindezt a munkát a Sancta Gratia Egyesület egészíti ki, felkarolva a helyi fiatalok kulturális kezdeményezéseit. 2012 óta szervezik a Gyöngyösbokréta néptánctalálkozót, őrzik a híres szentgericei üveges tánc hagyományát, falunapot szerveznek.

Ahol Isten otthon van – megújult a szentgericei templom

Az ünnepi istentiszteleten Szegedi László generális direktor a Mk 2,1–2 alapján hirdette az igét, felhívva a figyelmet a testi egészség mellett a lelki gyógyulás fontosságára. A lelki gyógyulást pedig csak a templomban, az ige hallatán kaphatják meg a hívek, azon a helyen, ahol velük együtt Jézus is otthon van. „Kapernaumban még az idegen, a pogány is tudta, hol kell keresni a gyógyulást” – mutatott rá a lelkipásztor, a Jézushoz járuló sokaságra utalva. Kapernaumban azonban a sok csoda ellenére sem tértek meg az emberek, a város pedig elpusztult. Az ige a mai gyülekezeteket is figyelmezteti, hogy nem hagyhatják veszni hajlékaikat, templomaikat, ahol Istennel együtt otthon lehetnek.

Ahol Isten otthon van – megújult a szentgericei templom

Batizán Attila helyi lelkipásztor köszöntése után Varró Bodoczi Barna unitárius lelkész szólt az ünneplőkhöz, kiemelve a két felekezet békés, gyümölcsöző együttműködését. Ambrus Attila egyházkerületi főgondnok szerint „Szentgerice azt üzente nekünk, hogy működik a szent kegyelem”, a mostani kegyelmi időszakot pedig intenzíven meg kell élnie a közösségeknek, hogy ne csak Isten kőből épült háza újuljon meg, hanem belső lelki templomaink is.

Ahol Isten otthon van – megújult a szentgericei templom

A holland dronteni testvérgyülekezet részéről Gijs van Kruistum mondott köszöntőt. A nyugati testvérek 1987 óta járnak a gyülekezetbe, rendszeresen támogatták az egészségügyi központot, illetve 2007-től mikrokölcsön-programot hoztak létre helyi gazdák segítésére. Szőcs Antal, Backamadaras község polgármestere a falu fejlődésére mutatott rá: a templom és egészségügyi központ mellett a helyi kultúrotthon is megújult, illetve korszerűsítették, aszfaltozták a település utcáit. Novák Csaba-Zoltán szenátor szerint azért tudott a kis település közössége haladni, mert az elmúlt száz év nehézségei ellenére is mindig akadtak olyan lelkes emberek, akik nem vártak a külső segítségre, hanem összefogtak és tettek a falujukért. Vass Levente képviselő kijelentette: a következő száz évet is a jelenleg látható együttműködésnek kell meghatároznia egyház, egészségügy, oktatás és kultúra között.

Ahol Isten otthon van – megújult a szentgericei templom

Az ünnepségen Varró Bodoczi Ilona, illetve a helyi gyerekek Tüzes szekér nevű zenekara szolgált énekekkel, majd a parókia udvarán a Gyöngyösbokréta néptánccsoport örvendeztette meg fellépésével az egybegyűlteket.

 

Berekméri Gabriella