Ahol a magot szórják

Megújult a szészármai református templom

 

Alig egy tucat református lakik Szészármán, mégis, a magyar kormány támogatásával elsőként ünnepelhették meg kicsiny templomuk felújítását. Az istenháza, amelyet két évvel ezelőtt egy nagy vihar következtében letört faág károsított, a gyülekezet kívánságának következtében újból a közösség menedékeként szolgál. 

Ahol a magot szórják

Kató Béla püspök a Lk 17,5-6 versei alapján mondott igehirdetésében a hit megtartó erejéről beszélt a maroknyi gyülekezetnek, és a velük együtt ünneplőknek.  A püspök szerint csoda, hogy az a maroknyi ember ma is itt, ebben a templomban keresi Istent, ragaszkodik a hajlékhoz. A külső adottságok mellé már csak egy mustármagnyi hit kell, amit azonban kérni kell, hogy Isten növelje a hitünket. A tanítványok azt kérik, ami hiányzik nekik, és attól, akitől úgy gondolják, hogy megkaphatják. Templomba is ezért járunk, azt érezzük, hogy hiányos az életünk, és azt kell kérnünk, amit a tanítványok is, hogy Isten növelje a hitünket. A hitnek biztos ismerete van, van valaki, aki képes arra, hogy adjon nekünk. Ha nem tudnánk, hogy kitől lehetne kérni, akkor kétségbe esnénk, vagy felelőtlenül, öntelten élnénk. Templomaink az utolsó embernek is menedéket nyújtanak, azzal lehet találkozni, aki azt adja, ami csak neki van. A püspök elmondta, Isten előtt nem lehetünk némák, hiszen a megvallott hit nem lehet néma. A hitnek nem a mennyisége a fontos, hanem csupán az, hogy legyen, erre világít rá az ige is, hogy még a pici mustármagnyi hit is elég a hegyek elmozdítására. A mag nem egy kész termék, a gyümölcs mindenki életében másképpen jelentkezik, de ebben a templomban mindig a magot szórják. 

Ahol a magot szórják

Fekete János egyházmegyei főjegyző köszöntésében hangsúlyozta, hogy az öröm és a boldogság napja ez, hiszen a templom felújított állapotában fogja szolgálni az ige szolgálatát. 

Péter Csaba lelkipásztor, Péter Miklós volt bethleni lelkipásztor fia személyes emlékeit elevenítette fel, könnyeket csalva a gyülekezeti tagok szemébe. Azokról az időkről beszélt, amikor még gyalog jártak át Bethlenből a szészármai templomba, hangsúlyozva, hogy az utat az ismerősökkel való beszélgetések tették feledhetetlenné. 

Spaimoc Adrian Ionica ortodox lelkipásztor a két felekezet jó viszonyát emelte ki beszédében. Bár mind a két közösség kicsi, együtt erősek, mondta a lelkipásztor, aki Isten áldását kérte a megújult épület használóira. 

Ahol a magot szórják

Orbán Mária szavalata után Szakács János lelkipásztor elmondta, hogy két éve a templom melletti kőrisfa egyik ága megrongálta a templomot és a kerítést. A gyülekezeti tagok számtalanszor megkérdezték tőle istentisztelet után, hogy mikor fognak hozzá a templom felújításához. Isten minden generáció számára ad lehetősége, amelyet fel kell ismerni, és a magyar kormány Isten eszközeként szolgált, ezt a lehetőséget pedig Kató Béla püspök felismerte és kihasználta az alkalmat. A lelkipásztor megköszönte, hogy a kis közösség tagjai, mind a reformátusok és az ortodoxok, egyaránt kivették a részüket a templom szépítéséből és az ünnepség megszervezéséből, valamint köszönetet mondott azoknak is, akik közmukával és adományokkal járultak hozzá ahhoz, hogy a templom megszépüljön. 

 

Kiss Gábor