Adventi gondolatok – Pásztor Dániel

Adventi gondolatok címmel indítottak újra közös sorozatot a Kárpát-medencei református rádiók. A rövid elmélkedések minden napra lelki táplálékot kívánnak nyújtani a hallgatóknak, olvasóknak. Pásztor Dániel, a tiszáninneni egyházkerület püspökhelyettesének gondolatait olvashatjuk:

Ezen az adventen különös jelentőséggel bírt számomra az, amit János evangélista így fogalmaz meg: az igazi világosság eljött a világba. Ezt a világosságot, fényt várjuk ebben a sok tekintetben sötét, komor, vészterhes adventi időben.

Feltűnt-e az, hogy mennyire fontossá válik ilyenkor, adventben a fény? Fényfüzérek világítják meg a köztereket, látjuk őket a családi házakon. Számomra azt az üzenetet hordozza ez, hogy az ember vágyik a fényre, világosságra. Lehet, hogy ilyenkor, adventben különösképpen is érvényes ez, bár

jó lenne, ha a fény utáni vágyakozás az egész évet, egész életünket áthatná.

Azt üzeni, hogy az ember nem érzi jól magát a sötétben, vágyik a világosságra. A sötétben nem látjuk a dolgainkat, nem vesszük észre buktatóinkat. A világosságban könnyebb haladni, előre jutni, de megláthatjuk hibáinkat is, mindazt, amit rosszul tettünk, másképp kellene tenni. De az igazi világosság, az Úr Jézus pontosan ezért jött el, és őt várjuk ebben az adventben is. Ő a hibáinkat is megmutatja, ugyanakkor reménységgel és bizakodással tölt el bennünket.

Megmutatja az ő világosságában azt az utat, amelyen járhatunk, amely az életre visz,

és nemcsak ebben az életben, hanem az örök életben, az örök életre is elvisz bennünket.

A fény, a világosság az élet legfontosabb része. Tudjuk jól, hogy nélküle nincs élet – nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben érvényes. Ez az advent hadd szóljon a világosságról, fényről, amelyet Jézus hozott el erre a világra. Azt mondta:

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben.”

Az Úr Jézus Krisztus fénye ragyogja be a mi adventi várakozásunkat, töltse el szívünket reménységgel, és a sok sötétség, borúlátás, reménytelenség között hadd legyen ő a mi fényes reménységünk

Az adventi gondolatok meghallgathatók mindennap az Agnus Rádióban.

Borítókép: Kiss Gábor