Adventi gondolatok – Feischmidt Mária

Adventi gondolatok címmel folyik a Kárpát-medencei református rádiók közös sorozata, amely minden napra lelki táplálékot kíván nyújtani karácsonyig. Feischmidt Mária, a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség presbitere és diakónusa is megosztotta elmélkedését:

Elsősorban adjunk hálát Istennek, hogy újból megérhettük az adventi időszakot, ezt az áldott időt. Advent eljövetelt jelent, így bizonyára várakozunk is valakire vagy valamire. Türelmetlenül és kíváncsian várakozunk most Jézus Krisztus újbóli eljövetelére, ugyanis először, amikor Betlehem városában megszületett, az volt az első eljövetele a világ megváltójaként. A mi jó Atyánknak, mindenható Istenünknek ezt a csodálatos ajándékát vajon meg tudjuk köszönni, meg tudjuk hálálni? Annak a Jézus Krisztusnak a megszületését, aki azért jött e földre, hogy az ember bűneit magára vegye, megváltsa ezt a bűnös világot, gyógyítson, tanítson, hogy minden terhünket az ő keresztjére felvegye, mi pedig bátran mehetünk, és letehetjük az ő lábai elé fájdalmainkat és örömeinket egyaránt.

Most ennek a drága Megváltónknak az újabb eljövetelét várjuk. Ahhoz, hogy kellőképpen fogadjuk, elsősorban nagytakarításra van szükség lelkünkben. Esendő emberek vagyunk, gyarlók, bűnösök. Bűnben fogantattunk és születtünk mindnyájan, és azt a sok szennyet, piszkot, ami életünk folyamán a minket körülvevő világ zajától felgyűlt bennünk, lerakódott lelkünkben, először ki kell takarítani. Ahhoz, hogy kellő szállást kapjon, hogy lelkünkben mi tudjuk továbbvinni, kivinni a világba és hirdetni az ő dicsőségét. És ezzel együtt hirdetni a mi mindenható Teremtőnk háromszor szent nevére szálló dicsőséget is.

Rendkívüli időszak ez az adventi várakozás, legalábbis ezt érzem. Tudom, hogy karácsony közeledik, ezzel mindnyájan tisztában vagyunk, és testileg-lelkileg próbálunk rá készülni, hogy szépen, szeretetben, békességben ünnepelhessük együtt a kisded Jézus születését. De az, akit most visszavárunk, teljesen másképp érint, másképp közeledik hozzánk, mi pedig ragadjuk meg ezt az alkalmat, és szintén közeledjünk hozzá tiszta szívvel, bűnbánó lélekkel. Ő mindig hív, az ő szelíd hangját nagyon jó lenne mindig meghallanunk. Bár nem látjuk, mindig köztünk van igéje és Szentlelke által. Ezért legyünk éberek, ahogyan Péter apostol is felszólít, hogy Isten embereként az Úr Jézus, és általa Teremtőnk szolgálatában találjon az ünnep. Legyen Jézus Krisztus eljövetelére való várakozásunk igazi, szent várakozás.